Entrepreneurship and family business in a hostile environment : the case of Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Entrepreneurship and family business in a hostile environment: the case of Lithuania
Authors:
In the Journal:
Family business review. 2005, Vol. 18, no. 3, p. 247-258
Keywords:
LT
Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTVerslo aplinką daugelyje Rytų Europos ir trečiojo pasaulio šalyse galima apibūdinti kaip "priešišką“, nes jose mažėja bendrasis vidaus produktas, mažėja perkamoji galia, trūksta kvalifikuotų darbuotojų, nesukurta infrastruktūra, aukšta korupcija, didelis valdžios institucijų kišimasis, politinis nestabilumas. Straipsnyje palyginamos išlikimo strategijos, kurias taiko šeimos ir ne šeimos verslo įkūrėjai priešiškoje ekonominėje aplinkoje Lietuvoje. Šioje tiriamojoje studijoje buvo išsamiai išstudijuotos šešios firmos: trys šeimos ir trys ne šeimos firmos. Firmos veikia Lietuvos ekonomikos sektoriuje, kuris apibūdinamas kaip lengvoji pramonė. Pagrindinės strategijos, kurias taiko verslo kūrėjai, siekdami išlaikyti savo firmas gyvybingas, yra dvi: socialinio kapitalo vystymas, siekiant vietinių valdžios institucijų, svarbių klientų ir tiekėjų palankumo ir šeimos tinklo naudojimas, siekiant gauti žmogiškąjį ir finansinį kapitalą. Tyrimas atskleidė, kad šeimos verslai yra sėkmingesni, negu ne šeimos įmonės. Dar daugiau, gebėjimas pasisemti iš šeimos išteklių tikriausiai buvo pagrindinė jų sėkmės priežastis. Palankesnėje aplinkoje, kurioje veikia santykinai efektyvios kapitalo rinkos ir institucijos, kurios gali lengviau suteikti antrepreneriams išteklius, reikalingus verslui pradėti, intelektualus kapitalas ir žmogiškasis kapitalas gali nesuteikti konkurencinio pranašumo. Studijoje siūloma vystyti ištekliais pagrįstas antreprenerystės teorijas, kuriose tiksliau atsispindi aplinkos įtaka pagrindiniams ištekliams, reikalingiems verslui pradėti, ir kurios taip pat padeda geriau suprasti šeimos nuosavybės ir verslo valdymo ir sėkmės ryšį priešiškoje aplinkoje.Reikšminiai žodžiai: šeimos verslas; Priešiška verslo aplinka lietuvoje; Atvejo analizė; Family business; Hostile business environment in Lithuania; Case study.

ENThis article compares the survival strategies used by the founders of family and nonfamily businesses in the hostile economic environment of Lithuania. In this exploratory study, six firms were studied in depth: three family firms and three nonfamily firms. These firms were in that sector of the Lithuanian economy designated as "light industry". The major strategies used by founders to keep their firms viable include (1) developing social capital to gain favour with local authorities and important customers and suppliers and (2) using family networks to gain access to human and financial capital. The family businesses appeared to be more successful than the nonfamily enterprises. Moreover, the ability to draw on family resources seemed to be the predominant reason for their modest success. [From the publication]

ISSN:
0894-4865
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7009
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 23
Export: