Jūrų uostų logistinės veiklos darnos vertinimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jūrų uostų logistinės veiklos darnos vertinimas: disertacija
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012.
Pages:
182 p
Notes:
Disert. rengta 2006-2012 m. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Marketingo katedroje. Dr. disert. (social. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. Bibliografija.
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Logistika / Logistics.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Assessment of sustainability of seaport logistics activity Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012 43 p
Summary / Abstract:

LTDarnaus jūrų uostų logistinės veiklos vystymo būtinybė nekelia abejonių, deja, logistinės veiklos darnos vertinimo metodologija nepakankamai išplėtota. Svarbu nustatyti, kokie pagrindiniai veiksniai daro įtaką jūrų uostų logistinės veiklos darniam vystymui ir kaip sukurtus logistinės veiklos darnos vertinimo metodus taikyti organizacijų veikloje. Tyrimo tikslas: sudarius uosto logistinės veiklos darnos vertinimo modelį, įvertinti jūrų uostų logistinės veiklos vystymo darną ir numatyti darnios veiklos vadybinio pritaikymo jūrų uostų veikloje galimybes. Disertaciją sudaro trys dalys. I dalyje taikytas mokslinės literatūros analizės metodas, siekiant nustatyti uosto darnaus vystymo kriterijus ir surinkti antrinius duomenis, kad būtų galima juos palyginti su autoriaus atlikto tyrimo pirminiais duomenimis. II dalyje, gilinantis į disertacijos problemą, pasirinktas žvalgomasis tyrimo metodas. Plėtojant tyrimą ir siekiant pagrįsti uosto logistinės veiklos darnos rodiklių atranką, taikytas kokybinis tyrimas, duomenų rinkimą atliekant ekspertų apklausos ir giluminio interviu metodu. Tyrimo instrumentai – iš dalies struktūruotas interviu. Anketai verifikuoti taikyti statistiniai analizės metodai, naudojant SPSS programą. II dalies pabaigoje, kuriant darnios uosto logistinės veiklos vystymo modelį ir metodologiją, taikytas modeliavimo metodas. III dalyje atlikti kai kurių Baltijos jūrų uostų logistinės veiklos darnos vertinimo skaičiavimai, palyginimai, pagrįsti disertacijos autoriaus sukurtu modeliu. Aptariamas darnos vertinimo modelio vadybinis pritaikymas.Reikšminiai žodžiai: Jūrų uostai; Logistinė veikla; Darnus vystymas; Darnos vertinimas; Seaports; Logistic activities; Sustainable development; Sustainability assessment.

ENSea port logistics operations sustainable development is beyond doubt, but the logistics business sustainability assessment methodology is not sufficiently developed. It is important to identify the main factors affecting the maritime port logistics business for sustainable development and logistics activities developed as a harmonized approach to adapt organizations. The aim: to port the conclusion of the coherence of logistic model for the assessment of Sea port logistic operational sustainability of development activities and to formulate a coherent managerial applications by seaport activity.

ISBN:
9789955127772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6986
Updated:
2022-01-26 18:23:30
Metrics:
Views: 29
Export: