Jonas ir Martynas Yčai : gyvenimas ir darbai Lietuvai

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas ir Martynas Yčai: gyvenimas ir darbai Lietuvai
Alternative Title:
Jonas and Martynas Yčas
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2007.
Pages:
501 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Contents:
Petras Zablockas. Jie neužmiršti — Pratarmė — Įvadas. ISTORINĖS JONO IR MARTYNO YČŲ ASMENYBIŲ IŠTAKOS: 1. Šimpeliškiuose — Biržų krašto sodžiuje; 2. Reformacijos tradicijų aplinkoje; 3. Seserėnai ir dėdė Stanislovas Dagilis — Pirmoji dalis. JONAS YČAS: I skyrius. KELIAS Į PROFESIJĄ: 1. Mintaujos ir Slucko gimnazijų moksleivis; 2. Studijos Sankt Peterburge — II skyrius. TOLI NUO TĖVYNĖS: 1. Tomsko gimnazijos mokytojas; 2. Semipalatinsko gimnazijos inspektorius; 3. Derlingi lietuviškos veiklos metai Voroneže — III skyrius. PIRMASIS LIETUVOS ŠVIETIMO MINISTRAS: 1. Senojoje Lietuvos sostinėje; 2. Laikinojoje sostinėje — IV skyrius. TRIJŲ GIMNAZIJŲ DIREKTORIUS: 1. Netikėtas pasiūlymas; 2. Talentingų pedagogų branduolys; 3. Kūrybinio savarankiškumo keliu; 4. Klaipėdos krašto švietimo kuratorius — V skyrius. AKADEMINIO IR MOKSLINIO DARBO BARUOSE: 1. Lietuvos universiteto profesorius; 2. Nacionalinės istoriografijos pradininkas; 3. Evangelikų reformatų bendruomenės ir bažnyčios gyvenime — VI skyrius. JONO IR ONOS YČŲ ŠEIMA: 1. Gyvenimas meilėje ir santarvėje; 2. Lemtingieji metai.Antroji dalis. MARTYNAS YČAS: I skyrius. JAUNYSTĖ, PAŽENKLINTA DARBAIS TAUTOS LABUI: 1. Moksleivis; 2. Studijos Tomsko universitete; 3. Tvirtais žingsniais tautinio atgimimo keliu — II skyrius. VALSTYBĖS DŪMOJE - SU LIETUVOS VARDU: 1. Rinkimai; 2. Darbai Dūmoje taikos laikotarpiu (1-oji ir 2-oji sesijos); 3. Karo audroms siaučiant (3-ioji ir 5-oji sesijos) — III skyrius. DRAUGIJOS NUKENTĖJUSIEMS DĖL KARO ŠELPTI PIRMININKAS: 1. Draugijos veikla Lietuvoje; 2. Draugijos veikla Rusijoje; 3. Lietuvos nepriklausomybės gairių kūrėjas — IV skyrius. VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIRVONUOSE: 1. Valstybės Tarybos narys; 2. Ministras; 3. Paryžiaus taikos konferencijoje — V skyrius. NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE: 1. Bankininkas ir pramonininkas; 2. Visuomenės veikėjas, kultūros mecenatas; 3. Reformatų bažnyčios gyvenime — VI skyrius. MARTYNO IR HYPATIJOS YČŲ ŠEIMA: 1. Vienminčių sąjunga; 2. Dramatiški ir tragiški išbandymai — Pabaiga. GYVI ISTORINĖJE TAUTOS ATMINTYJE — Summary — Priedai: Jono Yčo raštų bibliografija; Martyno Yčo raštų bibliografija — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuvos tautinis atgimimas; Lietuviškoji spauda; Nepriklausoma Lietuvos valstybė; Kultūros mecenatystė; Bankininkystė; Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia; Tautos namai; Vytauto Didžiojo universitetas; Evangeliškos teologijos fakultetas; Humanitarinis fakultetas.
EN
Lithuanian national revival; Lithuanian press; Independant State of Lithuania; Cultural patronage; Banking; Lithuanian Evangelical Reformed Church; House of Nation; Vytautas Magnus University; Faculty of evangelic theology; Faculty of humanities.
Summary / Abstract:

ENThis book is about two brothers from Biržai, Jonas and Martynas Yčas, who through their talent and labors made a significant contribution to the rebirth of Lithuania, to the establishment and strengthening of an independent state. [From the publication]

ISBN:
9785415014842
Related Publications:
Stasys Šilingas : gyvenimas tautai ir valstybei / Vytas Urbonas. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2010. 256 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69848
Updated:
2020-04-15 17:13:56
Metrics:
Views: 11
Export: