Institutional barriers to small- and medium-sized enterprise operations in transition countries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Institutional barriers to small- and medium-sized enterprise operations in transition countries
Authors:
In the Journal:
Small business economics. 2005, Vol. 25, no. 4, p. 305-318
Keywords:
LT
Pereinamasis laikotarpis; Ekonomika SVV.
EN
Transition; SMES.
Summary / Abstract:

LTRemiantis institucine teorija ir esama literatūra apie barjerus privačiam verslui tranzitinėse šalyse, tiriama susijusių devyniolikos faktorių sugrupuotų į keturių tipų barjerus (oficialūs, neoficialūs, aplinkos ir įgūdžių) įtaka Lietuvoje esančių smulkių ir vidutinių įmonių veikloms. Atrinktų apklausai 332 verslo savininkų regresinė analizė rodo, kad pastebėti formalūs barjerai yra asocijuojami su neoficialiais barjerais, tokiais, kaip korupcija, ir pastebėti aplinkos barjerai yra asocijuojami su įgūdžių barjerais, pvz., vadovavimo problemomis. Tranzito poveikis verslo pradžiai nėra reikšmingas. [Iš leidinio]

ENDrawing on institutional theory and existing literature about obstacles to private businesses in transit countries, the author examines the impact of 19 related factors grouped into four types of obstacles (official, unofficial, environmental and skills-related) on activities of small and medium businesses located in Lithuania. Regression analysis of responses of 332 business owners selected for the survey indicates that observed formal obstacles are associated with unofficial obstacles such as corruption, while observed environmental obstacles are associated with skills-related obstacles, for example management problems. The impact of transit on beginning of a business is not significant.

ISSN:
0921-898X
Related Publications:
The start-up financing of small and medium-sized regional businesses in Lithuania / Gediminas Dubauskas. Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 2008, Nr. 2 (13), p. 39-44.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6984
Updated:
2017-03-16 18:43:07
Metrics:
Views: 4
Export: