Convergence of the main sustainable consumption and production indicators in new EU member states 2000–2010

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Convergence of the main sustainable consumption and production indicators in new EU member states 2000–2010
Alternative Title:
Pagrindinių darnios gamybos ir vartojimo rodiklių konvergencija naujosiose ES šalyse narėse 2000–2010
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2013, Nr. 3 (11), p. 225-235
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Konvergencija; Tvarus regiono vystymas; Tvarus regiono vystymasis; Tvarus vartojimas ir gamyba; Vidurio ir Rytų Europa; Central and Eastern Europe; Convergence; Sustainable consumption and production; Sustainable region development; Sustainable regions development.
Keywords:
LT
Konvergencija; Tvarus regiono vystymas; Tvarus regiono vystymasis; Tvarus vartojimas ir gamyba; Vidurio ir Rytų Europa.
EN
Central and Eastern Europe; Convergence; Sustainable consumption and production; Sustainable region development; Sustainable regions development.
Summary / Abstract:

LTVienas pagrindinių ES plėtros tikslų – konvergencija. Ekonominio augimo metu (2000–2007 m.), remiantis dauguma analizuotų darnaus vartojimo ir gamybos rodiklių, išskyrus medžiagų vidaus suvartojimą, šalys suartėja viena su kita, vyksta konvergencija. Tačiau pasaulinės ekonominės krizės padariniai 2009 m. padidino skirtumus tarp šalių: konvergencijos rodiklis – variacijos koeficientas – didėjo. Tačiau kalbant apie darnų vystymąsi konvergencija ne visada rodo teigiamus pokyčius. Naujosios ES šalys narės turėtų stengtis siekti aukštesnio ekonomikos lygio ir išlaikyti žemesnį vartojimo, atliekų susidarymo ir taršos lygį. Daugiau dėmesio reikėtų skirti energijos ir išteklių efektyvumui ir stengtis atsieti ekonominį augimą nuo išteklių vartojimo. [Iš leidinio]

ENConvergence is one the main targets of enlarged EU. According to the analysis of the main sustainable consumption and production indicators, except domestic material consumption, convergence has been taking place in new EU member states over the period of economic growth in 2000–2007. However, as indicated by the results due to the global economic crisis in 2009 differences between the countries have increased: the convergence rate – the coefficient of variation – increased. In overall terms, countries in CEE have improved in most cases and converged to the average of the group. However, in terms of sustainable development, convergence not always indicates positive changes. New EU member states while striving to reach higher economic level should maintain lower levels of consumption, waste generation and pollution. Much more attention to energy and resource efficiency and decoupling of economic growth and resource consumption is to be paid. [From the publication]

DOI:
10.15181/rfds.v11i3.625
ISSN:
2029-9370
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69834
Updated:
2020-04-18 07:26:24
Metrics:
Views: 3    Downloads: 1
Export: