Medijų įsigalėjimas - globalūs procesai be "lietuviškos specifikos"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medijų įsigalėjimas - globalūs procesai be "lietuviškos specifikos"
Alternative Title:
Entrenchment of media - the global processes without "the Lithuanian particularity"
Keywords:
LT
Medijos / Media; Reklama / Advertising.
Summary / Abstract:

LTAnalizuojami pasirinkti globalizacijos procesų aspektai, bandoma atsakyti į klausimą, kaip vartojimo logika išplečia savo valdžią į visas individo gyvenimo sritis ir vartojimą paverčia individualios tapatybės šaltiniu; kokiu būdu ji konstruoja ir plečia individualių poreikių lauką bei skatina vartojimą; kaip naujausiomis technologijomis grįsta medijų infosfera eksteriorizuoja individo mentalinius procesus kartu primesdama pastariesiems technogeninę logiką. Taip pat aptariami pavojai bei iššūkiai, kurie neišvengiamai kyla perteklinės informacijos sąlygomis: subjektyvios patirties transformacija į pakeistinę patirtį; medijinės žinios objektyvumo ir įtaigumo konfliktas, medijinės ir konstantinės tikrovės netapatumas bei kitos problemos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekraninių paviršių įsigalėjimas; Globalizacija; Medijos; Mentalinių procesų eksteriorizacija; Pakeistinė patirtis; Reklama; Suprekinimas; Vartojimo logika; Advertising; Commodification; Establishment; Establishment of the screen surfaces; Exteriorization of mental processes; Globalisation; Globalization; Gobalization; Media; Of the screen surfaces; The experience to be exchanged; The logic of consumption.

ENThe author is intended for the analysis of the selected aspects of globalization processes. The text attempts to answer the question of how the logic of consumption extends its authority in all spheres of life of the individual and turns the consumption into the source of the individual identity; how it constructs and expands the field of the individual needs and stimulates consumption; how the media info-sphere based on new technologies exteriorizes the mental processes of individual at the same time imposing on them the technogenic logic. Also it discusses dangers and challenges, which inevitably arise under the conditions of surplus information: transformation of subjective experience into replacement experience; the conflict between media knowledge objectivity and suggestibility, the problem of media and constant reality non-identity and also other problems. [From the publication]

ISBN:
9786094270628
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6973
Updated:
2020-08-23 15:14:12
Metrics:
Views: 61    Downloads: 9
Export: