The Main tendencies of the concept of a SME

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Main tendencies of the concept of a SME
Summary / Abstract:

LTDabartinis plėtros lygis neleidžia visiems vienodai konkuruoti visose srityse. Būtina rasti nišą pasaulio rinkose pasinaudojant dabartiniais Lietuvos ekonomikos lyginamais pranašumais. Lietuva pasižymi patogia geografine vieta, pigia ir kvalifikuota darbo jėga. Tačiau to nepakanka. Siekiant sėkmingai konkuruoti pasaulinėse rinkose, būtina organizuoti naujausiomis technologijomis paremtą verslą. Be to, Lietuvos valstybės politika turi būti konkurencinga kitų šalių atžvilgiu. Taip pat reikia geriau išnaudoti kūrybinį ir intelektinį kapitalą efektyvių inovacijų kūrimui ir panaudai. Tačiau siekiant verslumą padaryti realiu strateginiu faktoriumi, privalu teisingai suprasti ekonomikos prigimtį ir verslumo turinį. Tyrimo objektas – verslo aplinka Lietuvoje bei mažų ir vidutinių įmonių integracija į Europos Sąjungą (ES). Tyrimo tikslas – išnagrinėti ir įvertinti Lietuvos verslo situaciją integracijos į ES laikotarpiu. Tyrimo problematika – smulkių ir vidutinių įmonių integracijos į ES galimybės, atsižvelgiant į informacijos stoką, apyvartinių lėšų trūkumą ir griežtus biurokratinius verslo ribojimus. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe current level of development does not allow everybody to be equally competitive in all areas. It is necessary to find a niche in the world market by utilizing the current comparative advantages of Lithuanian economy. Lithuania has a good geographic location and cheap and qualified labour force. However, this is not sufficient. In order to be competitive in the world market it is necessary to organize business activities based on the newest technologies. Also Lithuanian state policy should be competitive with regard to other states. Moreover, it is necessary to utilize better creative and intellectual potential in creating and utilizing effectively innovations. However, in order for the entrepreneurship to become a real strategic factor it is necessary to understand properly the economic nature and content of the entrepreneurship. Research object is business environment in Lithuania and the integration of small and medium business enterprises into the EU. Research purpose is analysing and evaluating Lithuanian business circumstances in the course of the integration into the EU. Research problem is the possibilities of integration of SMB enterprises into the EU given the shortage of information, lack of circulating assets and stringent bureaucratic business restrictions. [From the publication]

ISBN:
8022722847
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/697
Updated:
2020-12-18 10:14:51
Metrics:
Views: 20
Export: