Aktyvieji mokymo(si) metodai, skatinantys studentų praktinį grafinio dizaino kūrybinio proceso suvokimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktyvieji mokymo(si) metodai, skatinantys studentų praktinį grafinio dizaino kūrybinio proceso suvokimą
Alternative Title:
Active learning/teaching methods that promote students’ practical perception about graphical design creation process
In the Journal:
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Aktyvieji mokymo(si) metodai; Grafinis dizainas.
EN
Active learning/teaching methods; Graphic design.
Summary / Abstract:

LTBesikeičianti visuomenė šiuolaikiniam žmogui, siekiančiam įgyti naujų kompetencijų ir kaupti atitinkamus įgūdžius, kelia tam tikrus reikalavimus. XX a. pabaigoje suabejota, ar mokymo esmė yra žinios. Anot daugelio edukologų, tarp jų V. Rajecko, B. Bitino, kuo daugiau informacijos, tuo greičiau sensta žinios. Be to, dalies jų gyvenime visai neprireikia arba apskritai jos greitai užmirštamos. Dėl šios priežasties visuomenei iškilo būtinybė turėti ne tik išsilavinusius, bet ir kūrybiškus žmones, kurie gebėtų diskutuoti ir abejoti, kritiškai ir laisvai mąstyti, mokėtų prisitaikyti prie nuolat besikeičiančio pasaulio, darytų įtaką naujoms idėjoms ir darbams. Straipsnyje nagrinėjami Šiaulių valstybinėje kolegijoje vykdomos naujos studijų programos - organizacijos komunikacijos vadyba - dalyke „Kompiuterinė grafika ir dizainas“ naudojami aktyvūs ir inovatyvūs mokymo metodai, įgalinantys pateikti susistemintą gausią teorinę ir vaizdinę medžiagą skirtą grafinio dizaino studijoms. Aktyvieji mokymo(si) metodai, naudojami grafinio dizaino kūrimo procese, liudija, kad šios mokymo formos yra efektyvios sprendžiant nemažai didaktinių uždavinių: išlaiko nuolatinį studentų dėmesį visos paskaitos metu; skatina studentų aktyvumą bei žadina kūrybiškumo galias; užtikrina pateikiamos informacijos supratimą; tobulina praktinius įgūdžius transformuojant pateikiamą medžiagą iš žodinės į vizualią ir atvirkščiai; vystomi refleksiniai įgūdžiai, kritinis savo žinių, naujos medžiagos kokybės ir įsisavinimo lygio įvertinimas ir t. t Vizualizuotų paskaitų panaudojimas turi būti grindžiamas klausytojų psichofiziologinėmis galimybėmis, jų Išsilavinimo lygiu ir pasirinkta profesine kryptimi. Tik tada mokymo procesas bus sklandus ir sumažins negatyvias vizualinės informacijos pertekliaus pasekmes. [Iš leidinio]

ENReasonable application of visual aids and different methods helps to get students interested and to significantly reduce the time of an “annoying” lecture. Thus it depends how much creativity we put when preparing the material for the lecture that much various and interesting studies there will be. In the paper active and innovative teaching methods that are applied during the lectures of a new study programme’s Communication Management in Organization subject “Computer Graphics and Design" at Šiauliai State College are presented; they enable to give systemized big amount of theoretic and practical material that is meant for graphical design studies. Active learning/teaching methods that are used in the process of graphical design creation witness that these forms of teaching are effective when solving some didactic exercises: they capture students' attention during the entire lecture, promote students’ activeness and awake the power of creativity; ensure understanding of the given information; improve practical skills when transforming given material from verbal to visual and vice versa; reflective skills are developed, critical evaluation of absorption level of one’s own knowledge, quality of new material, etc. Application of visualized lectures is to be based on listeners’ psycho-physiological skills, level of their absorption and chosen professional direction. Only then the process of teaching will be explicit and reduce negative consequences of visual information excess. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69665
Updated:
2019-07-26 19:39:12
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: