Economic analysis of the renovation of small-scale district heating systems - 4 Lithuanian case studies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Economic analysis of the renovation of small-scale district heating systems - 4 Lithuanian case studies
In the Journal:
Energy policy. 2007, Vol. 35, no. 4, p. 2569-2578
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aprašomos šildymo sistemų atnaujinimo ir pakeitimo mažuose rajonuose problemos, kurios yra būdingos nedideliems miestams Lietuvoje bei kitose Centrinės ir Rytų Europos šalyse. Iki šiol šios problemos buvo mažai tirtos ir vis dar yra ginčytinas energijos politikos diskusijų klausimas. Šio straipsnio dėmesio centre yra šilumos generavimo išlaidų ekonominė analizė, kurios tikslas atsakyti į klausimą: ar esančios mažos rajonų šildymo sistemos turėtų būti renovuotos, ar pakeistos individualiomis šildymo sistemomis? Darbe pateikiama šilumos generavimo išlaidų ekonominė analizė įtraukiant įvairius technologinius sprendimus ir pajėgumus tinkamus tenkinti šilumos vartotojų poreikius mažuose miestuose. Taip pat analizė apima ilgo laikotarpio šildymo gamtinėmis dujomis, biokuro katilinėmis bei mišraus šildymo ir energijos išlaidas įskaitant individualius pastatus ir mažų rajonų šildymo sistemas. Ekonominei analizei buvo parinkti maži Lietuvos miestai, kuriuose gyvena mažiau nei 40000 gyventojų. Ekonominė, finansinė ir techninė rajonų šildymo sistemų veikiančių šiuose miestuose būklė yra nevienoda ir atspindi rajonų šildymo sistemų įvairovę Lietuvoje. Straipsnyje tiriami mažiausių išlaidų šilumos generavimo sprendimai skirti individualiam ir rajoniniam šildymui. Lietuvos sąlygomis atskleidžiami naujų technologijų įėjimo į rinką barjerai. Gauti duomenys galėtų būti naudingi kitoms Centrinės ir Rytų Europos šalims turinčioms panašių problemų.Reikšminiai žodžiai: Šiluminių centrinių renovacija; Kaštų analizė; Technologiniai sprendimai; DH renovation; Cost analysis; Technological solutions.

ENThe present article describes issues of renovation and replacement of district heating systems in small districts – the issue relevant for small towns both in Lithuania and other countries of Central and Eastern Europe (CEE). Until now these issues received little attention and remain a controversial item in energy political debate. The article focuses on an economic analysis of heat generation costs, with the purpose of answering the question whether small district heating systems should be renovated or replaced by central heating systems? The paper makes an economic analysis of heat generation costs through involvement of various technological decisions and capacities suitable for meeting heating demand in small towns. The analysis also covers long-term costs of gas, bio-fuel boiler-houses and mixed-type heating systems, including heating system of private residential houses and small districts. For the purpose of the economic analysis small towns of Lithuania with the population less than 40.000 were chosen. Economic, financial and technical condition of district heating systems varies reflecting a wide variety of district heating systems in Lithuania. The article analyses least-costs heat generation scenarios aimed for central or district heating. The findings could be of interest to other countries of CEEs facing similar problems.

ISSN:
0301-4215
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6951
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 18
Export: