Atgimimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atgimimas
Alternative Title:
The Rebirth
In the Book:
Valstybė. Kaunas: Šviesa, 2006. P. 106-116. (Iliustruota Lietuvos enciklopedija)
Keywords:
LT
Atgimimas; Sovietinis režimas; Disidentinis judėjimas; Lietuvos Sąjūdis; Valstybingumo atkūrimas.
EN
Awakening; Soviet regime; Dissident movement; The Lithuanian Sąjūdis; Reestablishment of Lithuanian statehood.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie paskutinius Lietuvos okupacijos dešimtmečius., aptariamos įvairios tautinio identiteto formos, disidentų veikla, pogrindinės spaudos poveikis laisvėjimui. Paskutiniais okupacinio rėžimo dešimtmečiais formavosi nelegalūs (Lietuvos Laisvės Lyga) ir vieši legalūs opoziciniai (Helsinkio grupė, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas) judėjimai. Laisvės Lygos 1987 m. rugpjūčio 23 d, organizuotas mitingas prie A.Mickevičiaus paminklo davė impulsą tolesniam laisvėjimui, išvystė veiklą . klubai „Istorija ir kultūra“, „Talka“, „Žemyna“ , kurių pagrindu 1988 m. birželio 3 susiformavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Sąjūdžio poveikyje, atsiskyrus LKP nuo TSKP, imperinės jėgos neteko pagrindinės savo Lietuvoje atramos (šalį savo priklausomybėje galima buvo išlaikyti tik karinės jėgos pagalba). 1989 m.kovo mėn. Sąjūdžio laimėjus TSRS liaudies deputatų rinkimus, atsivėrė vartai tolimesnei kovai už Lietuvos nepriklausomybę, kurią vainikavo Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos rinkimai 1990 vasario. Atgimimo proceso baigmė – 1990 kovo 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimas. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the last decades of Lithuania’s occupation, discusses different forms of the national identity, the activity of dissidents, the effect of the underground press on growing free. Illegal (The Lithuanian Freedom League) and public legal opposition (the Helsinki Group, the Catholic Committee on Defending the Rights of the Believers) movements formed during the last decades of the occupation regime. A meeting at the monument to Adam Mickiewicz organised by the Lithuanian Freedom League on 23 August 1987 gave a stimulus to a further process of growing free, developed the activity of Istorija ir kultūra, (History and Culture), Talka, Žemyna on the basis of which the Lithuanian Reform Sąjūdis was formed on 3 June 1988. Under the effect of Sąjūdis, after the Communist Party of Lithuania had seceded from the Communist Party of the Soviet Union, imperial powers lost its main support in Lithuania (the country could be kept subordinate to it by means of a military force). When in March 1989 Sąjūdis won the elections of the Peoples’ Deputies of the USSR, the gate to a further struggle for Lithuania’s independence opened, which was crowned the elections to the Supreme Council of the Lithuanian SSR in February 1990. The end of the rebirth process was on 11 March 1990 when Independence of Lithuania was declared.

ISBN:
5430041882
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6947
Updated:
2013-04-28 16:31:22
Metrics:
Views: 2
Export: