Markus Osterrieder. Das werhrhafte Friedensreich. Bilder von Krieg und Frieden in Polen-Litauen (1505-1595) : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Markus Osterrieder. Das werhrhafte Friedensreich. Bilder von Krieg und Frieden in Polen-Litauen (1505-1595): recenzija
Alternative Title:
The Well-fortified peaceful empire. : Images of war and peace in Poland-Lithuania (1505-1595)
In the Journal:
Acta Poloniae historica. 2005, 92, p. 251-253
Summary / Abstract:

LTMarkus Osterrieder knygą „Gerai įtvirtinta taiki imperija: karo ir taikos įvaizdžiai Lenkijoje-Lietuvoje (1505-1595)“, išleistą 2005 m. Viesbadene, parengė 2003 m. Liudviko Maksimilijono universitete Miunchene apgintos disertacijos pagrindu. Recenzentas abejoja pasirinktų chronologinių rėmų pagrįstumu – Nihil Novi konstitucijos priėmimas ir Bresto unija buvo svarbūs įvykiai valstybės istorijoje, tačiau jie nedaug turi bendro su knygos tema. Pastebima, kad autorius naudojosi publikuotais šaltiniais, tačiau visiškai į darbą neįtraukė archyvinių. Abejonių kelia ir bibliografijos sąrašas – jame daug bendro pobūdžio veikalų, tačiau darbe liko nepanaudota daugelis su tema tiesiogiai susijusių monografijų. Recenzentas darbe neįžvelgė jokio naujumo – daugelį knygoje aptinkamų teiginių ir išvadų galima aptikti istorijos vadovėliuose ir bendro pobūdžio veikaluose.Reikšminiai žodžiai: Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Ankstyvieji naujieji laikai.

ENMarkus Osterrieder’s book Gerai įtvirtinta taiki imperija: karo ir taikos įvaizdžiai Lenkijoje-Lietuvoje (1505-1595) (The well-fortified peaceful empire: Images of war and peace in Poland-Lithuania (1505-1595)) published in Viesbaden in 2005 was prepared in 2003 on the basis of the thesis defended at Ludwig Maximilian University in Munich. The reviewer doubts the validity of the chronological frames chosen – the adoption of the Nihil Novi Constitution and the union of Brest were important events in the history of the state, however, they have little in common with the theme of the book. It is obvious that the author made use of the publicised sources; however, he did not include any archival sources in his work at all. The list of references raises doubts too – it contains many works of a general nature, however, many monographs, which are directly related to the theme were not used in the work. The reviewer did not see any novelty in the work – many statements and conclusions in the book can be found in history textbooks and works of a general nature.

ISSN:
0001-6829; 2450-8462
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6942
Updated:
2020-07-28 20:26:23
Metrics:
Views: 19
Export: