Marijampolės kolegijos studentų karjeros ugdymo kompetencijų raiškos galimybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijampolės kolegijos studentų karjeros ugdymo kompetencijų raiškos galimybės
Alternative Title:
Marijampolės College students career educational opportunities for expressions of competence
In the Journal:
Socialinė sveikata. 2014, Nr. 1, p. 35-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjeros planavimas; Karjeros projektavimas; Karjeros ugdymas; Karjeros valdymas; Karjeros valdymas,; Karjeros valdymo kompetencijos; Mokymasis visą gyvenimą; Career Management Competences; Career designing; Career development; Career management; Career management competencies; Career planning; Learning your whole life.
Keywords:
LT
Karjera / Career; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje yra analizuojamas profesijos karjeros planavimo kaip visą gyvenimą trunkančio proceso fenomenas ir jo reikšmė jaunimui. Akcentuojamas profesinės karjeros paslaugų srities aktualumas, nurodoma didėjanti asmeninės karjeros veiklos svarba ir vaidmuo jaunimo gyvenime. Šiuolaikinė darbo rinkos padėtis lemia, kad jaunimui ypač sunku įsitvirtinti suaugusiųjų profesiniame pasaulyje, todėl profesijos, specialių kompetencijų įgijimas jaunuoliui padeda iš anksto pasirengti ir kruopščiai suplanuoti savo profesinį kelią (Mysior, 2006). Vienas iš pagrindinių žingsnių, siekiant nuolatinio pasitenkinimo savo darbu, profesinės karjeros nuoseklumo, yra karjeros planavimas ir projektavimas. Dėl šios priežasties studijuojantiems sudaroma galimybė trūkstamas karjeros valdymo kompetencijas įgyti ar tobulinti studijų aukštosiose mokyklose metu ir padėti studentams aktyviai ruoštis veiklos pasaulio iššūkiams, išmanyti darbo paieškos strategijas, įsitvirtinimo jame etapus. [Iš leidinio]

ENProfessional career planning phenomena of a process lasting the whole life and its meaning to the youth is being analyzed in the article. Importance of professional career service is emphasized, increasing importance of personal career as well as its role in life of youth is pointed out. Position of nowadays employment market determines difficulties to young people to entrench in professional world of adults, therefore gaining of profession and special competences help young person to get ready and to plan thoroughly one’s professional way (Mysior, 2006). One of the most important things, while reaching constant satisfaction with one’s work, consistency of professional career, is career planning and design. Because of the reason mentioned, students are provided a possibility to gain or develop needed career management competences, while studying for a high education, in this way students are assisted to prepare for the challenges of world activity, to understand strategies of work search, or stages of entrenchment. [From the publication]

ISSN:
2351-6062
Related Publications:
University student professional career: career manegement competency structure / Vincentas Lamanauskas, Dalia Augienė. Baltic journal of career education and management. 2015, vol. 3, no. 1, p. 22-34.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69365
Updated:
2018-06-21 00:02:48
Metrics:
Views: 15
Export: