Party strategies and voter behavior in the East European mixed election systems

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Party strategies and voter behavior in the East European mixed election systems
In the Journal:
Party politics. 2006, Vol. 12, no. 1, p. 121-143
Keywords:
LT
Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama dviejų tikslų: pirma, paaiškinti strateginius politinių partijų ir rinkėjų pasirinkimus mišriose rinkimų sistemose; antra, identifikuoti ir išanalizuoti tokią rinkiminę elgseną pereinamojo laikotarpio Rytų Europos valstybėse. Pirma, straipsnyje konstruojamas erdvinis modelis, aiškinantis politinių partijų sprendimus jungtis į koalicijas. Antra, nustatomi veiksniai, kurie skatina rinkėjus remti skirtingas partijas dviejų lygmenų rinkimų maratone, bei pasitelkiami apygardų lygmens duomenys išsiaiškinti šių veiksnių poveikį Kroatijoje, Lietuvoje ir Ukrainoje. Tyrimo rezultatai rodo, jog nuostatos erdvinio paramos partijoms pasiskirstymo atžvilgiu bei poreikis įveikti du “slenksčius” rinkimuose lemia partijų sprendimą dėl jungimosi į koalicijas. Taip pat paaiškėja, kad dalis Kroatijos, Lietuvos ir Ukrainos silpnesniųjų politinių partijų rėmėjų, panašiai kaip rinkėjai konsoliduotose demokratijose, atsidūrę strateginio apsisprendimo akivaizdoje, atiduoda savo balsą skirtingoms partijoms.Reikšminiai žodžiai: Koalicijų sudarymas; Mišrios sistemos; Psichologinis poveikis; Padalintas balsavimas; Coalition-building; Mixed systems; Psychological effects; Split vote.

ENI pursue two goals in this article: first, to explain parties’ and voters’ strategic choices in mixed electoral systems and, second, to assess the presence of such behavior in East European transitional elections. I develop a spatial model to explain parties’ decisions to form coalitions when proportional representation and plurality formulas are combined. Next, I identify factors that encourage voters to support different parties in the two tiers of the competition and use district-level data to examine these effects in Croatia, Lithuania and Ukraine. The findings suggest that considerations of spatial distribution of party support and the need to cross two thresholds shape decisions on whether or not to enter electoral coalitions. Some Croatian, Lithuanian and Ukrainian supporters of weaker parties, similar to voters in consolidated democracies, split their vote when they face strategic situations. [From the publication]

ISSN:
1354-0688
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6936
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 22
Export: