Retirement income : trends in adequacy and equality in the light of EU pension policy objectives

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Retirement income: trends in adequacy and equality in the light of EU pension policy objectives
In the Book:
European Union and its new neighborhood / editorial staff: Halina Kobeckaitė ... [et al.]. Vilnius: Publishing House of Mykolas Romeris University, 2005. P. 173-189
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Socialinė politika; Pensijos; Pensininkai; Socialinės grupės; Finansinis stabilumas; Socialinis draudimas; Europos Sąjunga (European Union).
Keywords:
LT
Finansinis stabilumas; Pensijos / Pensions; Socialinė politika / Social policy; Socialinės grupės; Draudimas / Insurance; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu siekiama analizuoti Lietuvos pensijų politiką iš ES socialinio susietumo ir pensijų politikos sampratos perspektyvos. Antrinė statistinių duomenų analizė nušviečia pajamų proporcingumą ir netolygumą po išėjimo į pensiją Lietuvoje, ji taip pat pasiūlo keletą išvadų apie įmanomas šių rodiklių ateities gaires pasitelkus pensijų fondų sistemą. Pajamų proporcingumas ir netolygumas yra svarbūs visuomenės socialiniam susietumui. Galiausiai, straipsnis parodo ES praktiką pensijų politikoje. Pabrėžiama dalinimosi ir solidarumo rizika ES pensijų politikoje bei faktas, jog šios vertybės yra sudedamoji darnios visumenės dalis. Pagrindinė šio straipsnio mintis yra tai, kad Europos požiūris į socialinį susietumą turėtų būti išnaudotas bedraujant su naujaisiais kaimynais. [Iš leidinio]

ENThe paper aims at analyzing Lithuanian pension policy from the angle of EU social cohesion policy understanding. The secondary analysis of statistical data highlights income adequacy and inequality after retirement in Lithuania; it also provides several implications about the possible future trends of these indicators by introducing funded pension scheme. Income adequacy and inequality are important for the society‘s social cohesion. Finally, the paper highlights EU practice in pension policy. The emphasis is laid on the risk of sharing and solidarity in EU pension policy and on the fact that these values are enclosed in cohesive society. The idea of this paper is that the European approach to social cohesion should be made use of in dealing with new neighbors. [From the publication]

ISBN:
9955563923
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/693
Updated:
2013-04-28 15:20:41
Metrics:
Views: 14
Export: