12-13 metų amžiaus rankininkų rengimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
12-13 metų amžiaus rankininkų rengimas: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 1994.
Pages:
151 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus universitetas, 1994. Bibliografija.
Keywords:
LT
Fizinis ugdymas / Physical education; Sportas / Sport.
Summary / Abstract:

LTNors yra nemažai informacijos apie profesionalių rankininkų rengimą, tačiau mažiau dėmesio skiriama jaunųjų rankininkų atrankai, daugiametei rengimo sistemai, atskirų fizinių krūvių poveikiui organizmo funkcijoms bei treniruotės proceso valdymui remiantis pedagoginių, fiziologinių ir biocheminių tyrimų duomenimis. Šios disertacijos tikslas - išnagrinėti 12-13 metų rankininkų treniruočių metinę struktūrą ir nustatyti rankininkų rengimo sportinėje klasėje ypatumus. Buvo atliktas pedagoginis eksperimentas, kuriame dalyvavo 12-13 m. berniukai. Eksperimentinę grupę sudarė 18 mokinių, besimokančių vienoje sportinėje klasėje, kontrolinę grupę sudarė 16 sporto mokyklos rankininkų. Mokslo metu eksperimentinė grupė treniravosi 6 kartus per savaitę, vasaros atostogų metu buvo organizuojamos stovyklos. Kontrolinė grupė treniravosi keturis kartus per savaitę pagal sporto mokyklų programą. Abi grupės tirtos du kartus mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, atliekant pedagoginius, fiziologinius ir biocheminius tyrimus. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė 12-13 metų rankininkų rengimo sportinėje klasėje efektyvumą, treniruočių metinio ciklo planavimo ypatumus, įtaką sportininkų fiziniam išsivystymui bei darbingumui, vegetacinėms ir psichomotorinėms funkcijoms. Nustatytas 12-13 metų rankininkų rengimo treniruočių fizinių krūvių poveikis jų organizmui ir atsistatymo dėsningumai paros laikotarpyje po specifinių rankininko parengimo treniruočių. Remiantis darbo rezultatais, sukurta 12-13 metų rankininkų metinio ciklo rengimo metodika.

ENAlthough there is a good deal of information on preparation of professional handball players, less attention is dedicated to the selection of young players, the preparation system, the influence of individual physical loads to the functions of the organism and management of the exercise process according to the data of pedagogical, physiological and biochemical studies. The aim of the thesis is to examine the annual structure of exercise of 12-13 year old handball players and identify the particularities of preparation of handball players in the sports class. A pedagogical experiment was performed, in which 12-13 year old boys participated. The group consisted of 18 pupils of one sports class, the control group consisted of 16 handball players of the sports school. The experiment group practiced 6 times per week, during summer vacations were arranged. The control group practiced four times per week according to the sports school programmes. Both groups were examined two times at the beginning and at the end of the school year, by performing pedagogical, physiological and biochemical examinations. The analysis of the results of the examination revealed the efficiency of preparation of 12-13 year old handball players in a sports class, the particularities of planning of annual cycles of practice, the influence to the sportsmen’s physical development, efficiency, vegetative and psycho-motoric functions. The influence of the physical loads, received by 12-13 year old handball players during the practices, to their organism and the restoration regularities during a day after specific hand ball player preparation practice was identified. Referring to the results of the study, the methodology of preparation of the annual cycle for 12-13 year old handball players was prepared.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6928
Updated:
2022-02-07 20:08:21
Metrics:
Views: 20
Export: