Medingėnai. Bažnyčios senoji skulptūra

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medingėnai. Bažnyčios senoji skulptūra
Alternative Title:
Medingėnai. Old church sculpture
Keywords:
LT
17 amžius; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTPrie seniausių ir vertingiausių Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios dailės paminklų priskirtina medinių skulptūrų kolekcija. Ją sudaro nevienalaikė, skirtingų meistrų altorinė skulptūra, vargonų prospekto dekoro likučiai ir mediniai kryžiai su Nukryžiuotųjų skulptūromis. Išlikę bažnyčios archyviniai dokumentai, senųjų vietos gyventojų pasakojimai liudija, kad dalis dabar esančių skulptūrų kadaise dekoravo ankstesnę, 1769 m. statytą Medingėnų bažnyčią, o kitos pateko čia iš aplinkinių koplyčių arba keičiantis kunigams buvo atgabentos iš įvairių Lietuvos šventovių. Daugiausiai bažnyčioje išliko medinių kryžių su skulptūriniais nukryžiuoto Kristaus atvaizdais. 2001 m. mokslinės ekspedicijos metu priskaičiuota 10 tokių įvairios paskirties drožinių. Tai ir buvę procesijų atributai, ir altorių bei bažnyčios eksterjero arba interjero sienų puošmenos, ir kryžiai, kabantys prie švęsto vandens indų. Dalis jų ir šiandien tebenaudojami, o kiti, labiau apnykę, saugomi kaip muziejiniai eksponatai. Stiliaus ir žanro požiūriu įvairialypė Medingėnų bažnyčios medinių skulptūrų kolekcija yra vertinga ir saugotina, nes atspindi ilgo XVII a.–XX a. pradžios laikotarpio Žemaitijos regiono drožybos plastiką ir liudija apie senųjų neišlikusių bažnyčių dekorą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altoriai; Bažnyčios; Dekoravimas; Medingėnai; Church.

ENA collection of wooden sculptures belongs to the oldest and most valuable works of art of the Holy Trinity church of Medingėnai. It consists of altar sculptures created in different periods by different artists, remains of organ prospect decorations and wooden crosses with crucifixes. Survived archival church documents and old locals’ tales show that a part of the remaining sculptures were present in the earlier church of Medingėnai built in 1769, and other sculptures were brought from local chapels or, together with new priests, came from different churches of Lithuania. The biggest part of crosses in the church is wooden crosses with crucifix sculptures. During the expedition in 2001 ten different types of carvings were found. These were processions requisites, decorations of the church interior or exterior and altars, and crosses erected above the Holy Water vessels. A part of these objects is still used today, and other more damaged objects are preserved as museum exhibits. From the aspect of style and genre the diverse collection of wooden sculptures of the church of Medingėnai is valuable and worth preserving, as it reflects plastic art of Samogitia region carvings of the long period of the 17th and the early 20th c. and provides evidence for decorations of churches that did not survived to this day.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/692
Updated:
2020-09-15 16:35:43
Metrics:
Views: 29    Downloads: 2
Export: