Požiūris į gimtąją kalbą pirmuosiuose lietuviškuose laikraščiuose : "Tilžės keleivis" ir "Aušra"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Požiūris į gimtąją kalbą pirmuosiuose lietuviškuose laikraščiuose: "Tilžės keleivis" ir "Aušra"
Alternative Title:
How the native language was treated in the Lithuanian newspapers "Tilžės keleivis" (Passenger of Tilsit) and "Aušra" (The Dawn)
Keywords:
LT
Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTNacionalinio atgimimo, imperatyvai, lietuviškos periodinės spaudos vaidmuo ir pašaukimas spaudos draudimo sąlygomis, bendrinės kalbos formavimosi laikotarpis yra labai aiškios prielaidos tam, kad atsirastų socialinis ir ideologinis kontekstas periodinėje spaudoje nuolat nagrinėti visuomenės nuomonės ir kalbos santykius, jų pobūdį. Straipsnyje lyginama, ką apie kalbos dalykus rašė "Aušra", tradiciškai laikoma laikraščiu, dariusiu didžiulę įtaką bendrinės kalbos formavimui ir nacionalinės savimonės ugdymui, ir "Tilžės keleivis" - respektabilus, Vokietijos valdžiai lojalus laikraštis. Lyginimas parodė, kad nacionalinio atgimimo retorika, pamatiniai tautinio identiteto argumentai turi tradiciją ne tik toje spaudoje, kurią esame įpratę vadinti nacionalinio atgimimo spauda. Lygintuose laikraščiuose kalbos vertė dažniausiai motyvuojama romantiniais argumentais, kuriuos mėgstama pateikti kaip mokslinius. Abu leidiniai gimtosios kalbos reikšmę sieja su švietimo problematika. Akivaizdu, kad pelnytai laikoma, jog "Aušra" didžiulę įtaką darė kalbos ir net kalbotyros raidai, nes joje spausdinami, skirtingai nuo "Tilžės keleivio", pirmieji šviečiamieji straipsniai, mokslo argumentais grįstos rekomendacijos kalbos klausimais, kalbos patarimai ir siūlymai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Tilžės keleivis"; "Aušra"; Visuomenės nuomonė ir kalba; Kalbos argumentai; Kalbos vertinimo retorika; Kalbos vertė ir reikšmė; Kalbos politika; Nacionalinis sąmoningumas.

ENNational rebirth, the role of Lithuanian periodical publications in the conditions of the prohibition of the Lithuanian press, and the period of the formation of the standard language created a favourable situation for the rise of a social and ideological context in which the relations between public opinion and language could be analysed. This article compares the treatment of linguistic issues in the Aušra, a newspaper traditionally considered to have exerted a strong influence on the formation of Standard Lithuanian and national identity and in the Tilžės keleivis, a newspaper, loyal to the German authorities. [From the publication]

ISBN:
9955516968
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6917
Updated:
2020-06-05 19:29:27
Metrics:
Views: 32
Export: