Fenomenologinis egzistencinės supervizijos tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fenomenologinis egzistencinės supervizijos tyrimas
Alternative Title:
Phenomenological research of existential-phenomenological supervision
In the Journal:
Psichologija. 2017, t. 55, p. 72-87
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Fenomenologinė supervizija; Supervizorius; Fenomenologinis tyrimas; Existential-phenomenological supervision; Supervisor; Phenomenological research.
Keywords:
LT
Fenomenologinė supervizija; Fenomenologinis tyrimas; Supervizija / Supervision.
EN
Existential-phenomenological supervision; Phenomenological research.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas fenomenologinis tyrimas, kurio tikslas yra aprašyti superviziją iš egzistencinės- -fenomenologinės perspektyvos, išskiriant jos būdingus bruožus. Tyrimas remiasi dvylikos tyrimo dalyvių patirčių aprašymais iš supervizuojamo terapeuto ir iš supervizoriaus pozicijų. Rezultatai apibendrinti dviem apibrėžimais. Tyrimas atskleidė keturis fenomeno matmenis, trys iš jų sutampa iš abiejų tyrimo dalyvių pozicijų: tyrimo dalyviai kaip svarbias egzistencinės-fenomenologinės supervizijos charakteristikas išskiria supervizijos proceso ypatumus, supervizoriaus buvimo būdą bei santykį tarp supervizoriaus ir supervizuojamo terapeuto. Tyrimo dalyviai, būdami supervizuojami terapeutai, kaip vieną svarbiausių egzistencinės-fenomenologinės supervizijos charakteristikų nurodo supervizoriaus buvimo būdą, o tyrimo dalyviai, būdami supervizoriaus pozicijoje, labiau pabrėžia patį supervizijos procesą. Supervizijos rezultatas, kaip jausminis pokytis, o ne mentalinio atsakymo gavimas, buvo aprašytas kaip svarbus, tačiau rečiau pasitaikantis egzistencinės-fenomenologinės supervizijos bruožas iš supervizuojamo terapeuto perspektyvos. Tyrimo dalyviai iš supervizoriaus pozicijos aprašė supervizijoje naudojamas intervencijas (lygiagrečių procesų (angl. paralell process) ir neverbalinių procesų atspindėjimą, metaforų ir vaizdinių naudojimą ir kt.) kaip svarbią, tačiau rečiau aptinkamą egzistencinės-fenomenologinės supervizijos charakteristiką. [Iš leidinio]

ENThe article presents phenomenological research, the aim of which is to describe supervision from the existential-phenomenological perspective by distinguishing its characteristic features. The research is based on a description of the experience of 12 research participants acting as supervisees and supervisors. The results are summarized in two definitions. The research has revealed four dimensions of the phenomenon, three of which coincide from both of the research participants’ positions: the peculiarities of the supervision process, the way of the supervisor’s presence and the relationship between the supervisor and the supervisee have been distinguished as important characteristics of existential-phenomenological supervision by the research participants. The way in which the supervisor is present has been named as one of the most important characteristics of existential-phenomenological supervision by the research participants acting as supervisees. Meanwhile, the research participants, acting as supervisors, placed stronger emphasis on the supervision process itself. The result of the supervision as a sensuous change and not the reception of a mental answer has been described as an important feature of phenomenological supervision. Meanwhile, research participants, acting from a supervisor’s position, described interventions used in the supervision as an important, yet a least-frequently met characteristic of existential-phenomenological supervision. [From the publication]

DOI:
10.15388/Psichol.2017.55.10737
ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69152
Updated:
2018-12-17 14:16:44
Metrics:
Views: 15    Downloads: 4
Export: