Regioninės archeologijos link : archeologinių tyrimų geoduomenų bazė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninės archeologijos link: archeologinių tyrimų geoduomenų bazė
Alternative Title:
Towards regional archaeology: a geodatabase for archaeological research
In the Journal:
Lietuvos archeologija. 2017, t. 43, p. 217-241
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Duomenų bazės; GIS.
EN
Archaeological fieldwork; Databases; Lithuanian archaeology; Regional archaeology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje diskutuojama dėl išsamių regioninių geoduomenų bazių Lietuvos archeologijoje poreikio. Teigiama, kad iki šiol sudarytos duomenų bazės, paremtos archeologinių vietovių koncepcija, nėra pakankamos daugeliui regioninės ir kraštovaizdžio archeologijos keliamų klausimų analizuoti, todėl reikia vientiso kraštovaizdžio (angl. off-site) koncepcija paremtos duomenų bazės. Ji turėtų būti sudėtingesnė, sudaryta iš daugelio atskirų dalių, todėl straipsnyje pristatoma tik viena kuriamos tokios duomenų bazės dalis, skirta viename regione vykdytiems archeologiniams tyrimams. Pristatyme aptariama jos struktūra ir išryškinamos problemos, kylančios klasi/kuojant labai nevienodo informatyvumo duomenis. Sudaryta duomenų bazė puikiai parodo ir Lietuvos archeologinio žemėlapio reprezentatyvumo lygį – visų iki šiol vykdytų tyrimų mastą, teritorinio pasiskirstymo netolygumus bei taikytų metodų įvairovę. Kartografavus visus vykdytus tyrimus paaiškėja, kad jie daugiausia susikoncentravę tik keliose intensyviausiai tyrinėjamose vietovėse, o aplink jas išlieka dideli regionai, kurie iki šiol iš esmės nepažįstami archeologijos mokslui. [Iš leidinio]

EN3e article discusses the need for comprehensive regional geodatabases in Lithuanian archaeology. It asserts that the existing databases, which are based on the idea of archaeological sites, are insu4cient for the analysis of many of the questions raised by regional and landscape archaeology and that it is therefore necessary to support an off-site conception. Because such database should be more complex and composed of many separate parts, the article presents only one of them, the part devoted to archaeological research conducted in one region (Kernavė in eastern Lithuania). 3e article discusses its structure and highlights the problems that arise in classifying data with very di'ering information levels. This database also does an excellent job of showing the representation level of the archaeological map of Lithuania: the scale of all of the investigations that have been conducted up until now, the unevenness of the territorial distribution, and the diversity of the applied methods. After mapping all of the conducted investigations, it was discovered that they have been concentrated in only several intensively investigated locations while large regions which are essentially unknown to archaeological science to this day exist around them. [From the publication]

ISSN:
0207-8694; 2538-6514
Related Publications:
Machine learning reveals the role of the landscape in the dynamics of human settlement rules between the Palaeolithic and Iron Ages in Lithuania / Liudas Daumantas, Lauras Balakauskas, Andrej Spiridonov. Quaternary international. 2020, 565, p. 109-124.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69078
Updated:
2018-12-17 14:16:37
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: