Naujųjų skolinių stilistinės išgalės kultūrinėje spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujųjų skolinių stilistinės išgalės kultūrinėje spaudoje
Alternative Title:
Stylistic potential of new loanwords in cultural press
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2017, 1, p. 81-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Naujasis skolinys; Funkcija; Skolinių adaptacijos laipsnis; Skolinių grafinė raiška; Kultūrinė spauda; Adresatas; New loanword; Function; Degree of loanword assimilation; Graphic expression of loanwords; Cultural press; Addressee.
Keywords:
LT
Adresatas; Funkcija; Skoliniai / Loan words; Spauda / Press.
EN
Addressee; Cultural press; Function.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje stilistiniu aspektu nagrinėjami naujųjų skolinių vartojimo kultūrinėje spaudoje ypatumai – analizuojama skolinių raiška ir atliekamos funkcijos. Tyrimo medžiaga rinkta iš viešąją rašytinę ir elektroninę 2014–2016 m. vartoseną reprezentuojančios „Elektroninės naujųjų skolinių ir jų atitikmenų duomenų bazės“. Kultūrinėje spaudoje užfiksuoti naujieji skoliniai funkciniu požiūriu skirstytini į dvi pagrindines grupes: 1) skoliniai, į lietuvių kalbą atėję kaip naujų realijų pavadinimai, atliekantys referentinę (t. y. informacijos perdavimo) funkciją, 2) skoliniai, vartojami stilistiniais sumetimais, tiriamuosiuose tekstuose atliekantys ekspresinę, socialinę ar poetinę funkcijas. Aptariama, kaip nuo atliekamų funkcijų savitumo priklauso naujųjų skolinių adaptavimo ir grafinės išraiškos polinkiai. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article is to reveal the peculiarities of the use of new loanwords in the cultural press, i. e. to discuss the expression of loanwords and their functions. New loanwords refer to the words borrowed in the period of the restored independence of Lithuania. The research data embrace over 300 cases of the usage of new loanwords in the cultural press, which were collected from the Electronic Database of New Loanwords and their Equivalents. The database represents miscellaneous public written and electronic usage of new loanwords in 2014–2016. The data were collected during the project "The Research on Functioning of New Neologisms in the Standard Lithuanian Language: 2014–2016" implemented by the Department of Lithuanian Linguistics and Communication of Lithuanian University of Educational Sciences. The project is financed by the State Commission of the Lithuanian Language. On the basis of the research data, it can be stated that the new loanwords found in the cultural press may be divided into two distinctive groups from the functional perspective: 1) loanwords that entered the Lithuanian language to name new realities and, thus, perform a referential (i.e. informative) function, and 2) loanwords that are used for stylistic purposes and conduct expressive, social and poetic functions. A tendency is observed to distinguish the loanwords performing expressive, social and poetical functions by such means of graphic expression as inverted commas or italics, as well as to present them unassimilated or to assimilate them only morphologically. This helps to strengthen the stylistic effect, to make the language livelier and to draw the reader’s attention. The loanwords performing the referential function and conveying information usually are not graphically highlighted.There is a tendency to adapt them, i.e. to integrate them into the system of the Lithuanian language (it can be stated that the majority of such loanwords are likely to become terms (or are already considered as terms)). It can be assumed that from the functional perspective, the usage of new loanwords largely depends on the specificity of the analysed texts of the cultural press, which primarily target at an educated addressee with a broad cultural outlook. [From the publication]

DOI:
10.15823/zz.2017.7
ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69065
Updated:
2018-12-17 14:16:34
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: