Medingėnai. Bažnyčios altoriai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medingėnai. Bažnyčios altoriai
Alternative Title:
Medingėnai: church altars
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTMedingėnuose nuo XVII a. antros pusės būta trijų šventovių, kurios iki 1913 m. buvo kaip Žarėnų parapinės bažnyčios filijos. Pirmoji medinė bažnyčia iškilo 1671 m., jai sunykus, 1769 m. pastatyta nauja. Pastaroji kelis kartus, t. y. 1827 m. ir 1881 m. buvo rekonstruota. Galiausiai 1901–1902 m. suprojektuota ir pastatyta dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia. Amžių būvyje, kintant statinio architektūrai, kito ir jos vidaus įranga bei altoriai. Medingėnų Švč. Trejybės bažnyčios altorių tyrimas parodė, kad čia būta labai įvairių stilistine ir technologine prasme įrenginių. Dekoruojant interjerus XVII–XIX a. pirmojoje pusėje buvo naudotasi vietos drožėjų, stalių, tapytojų paslaugomis. Šalia drožtinių altorių buvo komponuojami altoriai puošti iliuzine tapyba. Vėliau, nuo XIX a. antrosios pusės susidomėta dirbtuvių produkcija, daugiau atspindėjusia ne vietinį, Žemaitijos regiono meninį skonį, bet demonstravusia universalesnes sakralių statinių dekoro tendencijas. Išraiškingiausias ir stilistiškai darniausias šiandieninėje Medingėnų bažnyčioje yra neogotikinių formų šoninis Nukryžiuotojo altorius, primenantis Suvalkuose veikusių Adomo Karaliaus dirbtuvių kūrinius. Šio altoriaus retabulo centre įkomponuota vilniečio skulptoriaus Vincento Balzukevičiaus (1835–1907 ) darbo gipsinė Nukryžiuotojo skulptūra su perizonijuje įrėžtu autoriaus parašu. Tai vienas vėlyviausių V. Balzukevičiaus kūrinių. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Altoriai; Bažnyčios; Dekoravimas; Interjeras; Medingėnai; Church.

ENSince the second half of the 17th c. in Medingėnai there were three shrines; until 1913 they were affiliate churches to the parish church of Žarėnai. The first wooden church was built in 1671, after its collapse a new church was built in 1769. The latter was reconstructed several times – in 1827 and 1881. Finally the present church of the Holy Trinity was designed and built in 1901–1902. In the course of time, the architecture of the building, its interior equipment and altars had changed. The research on the Holy Trinity church of Medingėnai showed that there were various kinds of equipment different in terms of stylistics and technology. In the 17th and in the first half of the 19th c. local carvers, joiners and painters created the church interior. Next to carved altars decorated with illusionist paintings were composed. Later on, in the second half of the 19th c. workshop produce was started to be used; it reflected more universal trends of sacred building decoration. The side Neogothic Crucifix altar, a reminder of works created in Adomas Karalius’s workshops in Suvalkai, is considered to be the most expressive and harmonious work of art in the present church of Medingėnai. The centre of a retable of this altar is decorated with a plaster crucifix sculpture with artist’s signature made by a sculptor from Vilnius Vincentas Balzukevičius (1835–1907). It is one of the latest works by V. Balzukevičius.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/690
Updated:
2020-09-13 16:18:00
Metrics:
Views: 39    Downloads: 4
Export: