Dvidešimtojo amžiaus ekonominės statistikos raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvidešimtojo amžiaus ekonominės statistikos raida
Alternative Title:
Evolution of the economic statistics in the twentieth century
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 42, p. 86-93
Keywords:
LT
Statistika / Statistics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas ekonominės -teorijos poveikis nacionalinės sąskaitybos susiformavimui, aptariama XX a. ekonominės statistikos raida pasaulyje ir Lietuvoje, išryškinami žymiausieji XX a. ekonominių tyrimų statistiniai laimėjimai, apibūdinamos ekonominės teorijos ir statistinės praktikos sąsajos. Pagrindžiama metodologinė nuostata, kad ekonominė teorija ir statistikos metodai turi būti organiškai susiejami tiek atliekant ekonominius statistinius tyrimus, tiek ir vystant taikomuosius ir teorinius ekonomikos mokslus. Keliama mintis, kad Lietuvoje turi būti plėtojami istorinės statistikos tyrimai. Pagrindiniai žodžiai: statistika, ūkio statistika, ekonominė teorija, nacionalinė sąskaityba, ekonominiai statistiniai tyrimai, nacionalinės pajamos, produktas, ūkinė pusiausvyra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonominės statistikos raida; Ekonominės statistikos teorija; Development of economical statistics; Theories of economical statistics.

ENThe article delves into the impact of economics on the development of national accounting, discusses the development of 20th century global and Lithuanian economic statistics, underlines major statistical achievements in economic research of the 20th century, and defines links between economics and practical statistics. It bases the methodological provision that economics and statistical methods should be organically linked not only for conducting economic statistical research, but also during the development of applied and theoretical economics. The idea is raised that Lithuania should further develop research in historical statistics. Key words: statistics, economic statistics, economic theory, national accounting, economic statistical research, national revenue, product, economic balance.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Related Publications:
Nacionalinė sąskaityba kaip informacinė sistema : istorija, dabartis / Romualdas Valkauskas. Apskaita, auditas, analizė : mokslas inovacijų ir globalizacijos kontekste. D. 1. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. P. 768-776.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69
Updated:
2021-04-16 20:26:06
Metrics:
Views: 17
Export: