Lietuvos ūkio struktūros pokyčiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ūkio struktūros pokyčiai
Alternative Title:
Changes in the structure of Lithuanian economy
In the Book:
Summary / Abstract:

LTPaskelbus neprikausomybę buvo būtina išspręsti keletą pereinamojo laikotarpio uždavinių, iš kurių svarbiausi buvo: privačios nuosavybės restitucija ir valstybinio turto privatizavimas; kainų reforma ir nacionalinės valiutos įvedimas; valstybės finansų ir mokesčių sistemos pertvarkymas; nedarbo ir infliacijos reguliavimas; smulkaus ir vidutino verslo plėtra; užsienio prekybos ir kapitalo investicijų skatinimas. Šiems uždaviniams spręsti reikėjo parengti įstatymus, kurie gintų šalies gamintojų ir vartotojų interesus, sudarytų visiems ūkio subjektams vienodas veiklos ir konkurencijos sąlygas. Buvo tikimasi, kad Lietuva sklandžiai pereis nuo planinio socialistinio ūkio į rinkos ekonomiką ir sėkmingai įsijungs į Vakarų Europos ūkio sistemą. Ypač sunkioje padėtyje atsidūrė didžiosios mašinų gamybos, staklių, radioelektronikos pramonės įmonės. Tai daugiausiai buvusios sąjunginio pavaldumo įmonės, kuriose sovietiniu laikotarpiu dirbo apie 50 proc. visų darbininkų ir kurios gamino apie 40 proc. visos pramonės produkcijos. Bendrasis vidaus produktas ypač smarkiai pradėjo mažėti nuo 1992 m. iki 1995 m. Nuo 1996 m. pastebimos ūkio augimo tendencijos, ėmė didėti eksporto apimtys. Greta tradicinių eksporto prekių ėmė augti aukštosioms technologijoms priskiriamų pramonės šakų produkcijos realizavimo apimtis. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (ES), prasidėjo naujas ūkio raidos ir struktūrinių pokyčių etapas.Reikšminiai žodžiai: Lietuvos ūkio struktūros pokyčiai; Perėjimas iš planinės į rinkos ekonomiką; Naujas ekonomikos plėtros etapas; Structural changes in Lithuanian economy; Move from the planned socialistic economy to the market economy; New stage in economic development.

ENAfter the declaration of the Independence, it was necessary to solve some tasks of transitional period whose the most important were the following ones: the restitution of private ownership and privatisation of state property, price reforming and the introduction of national currency, the reconstruction of state monetary and tax system; regulating the unemployment and inflation, the development of small and medium-sized business, and promoting foreign trade and capital investments. In order to solve these tasks, legal acts that would protect interests of local manufacturers and consumers and create equal conditions for the operation and competition for all economic subjects were necessary. It was expected that Lithuania will smoothly move from planned socialistic economy to the market one and successfully join the economic system of the Western Europe. Large mechanical engineering, machine, and radio-electronic companies got into extremely difficult situation. The most of them were soviet subordination companies that employed about 50 percent of all labour force and produced 40 percent of all production in certain industry in soviet times. Gross domestic product extremely decreased from 1992 to 1995. From 1996, some tendencies of economic growth were noticed; export increased. Next to traditionally exported goods, the production of industries assigned to high-edge technologies appeared. Joining the European Union (EU) Lithuania entered a new period of economic and structural changes.

ISBN:
9955201053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6898
Updated:
2013-04-28 16:30:52
Metrics:
Views: 22
Export: