Discourses on rurality in post-socialist news media: The case of Lithuania's leading daily "Lietuvos Rytas" (1991-2004)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Discourses on rurality in post-socialist news media: The case of Lithuania's leading daily "Lietuvos Rytas" (1991-2004)
In the Journal:
Journal of rural studies. 2007, Vol. 23, no. 2, p. 238-253
Keywords:
LT
Kaimo nuskurdimas.
Summary / Abstract:

LTSovietinis režimas kaimo bendruomenę apibūdino kaip kolektyvinę – ūkinę arba „kolchozais“ paremtą visuomenę. Iki vėlyvųjų 1980-tųjų valstybės peršamas kaimo apibūdinimas sparčiai vadavosi iš įtampos ir konfliktų, kuriuos kėlė „perestroika“ ir po-sovietinės reformos. Naujoje žemės ūkio politikoje didėjantį vaidmenį vaidino ir spauda, formuodama visuomenės nuomonę apie ūkinius dalykus. Analizuojami 3827 straipsniai, liečiantys kaimo problemas, kurie išspausdinti pagrindiniame Lietuvos dienraštyje „Lietuvos Rytas“ po nepriklausomybės (1991-2004) laikotarpyje. 1990-aisiais kaimo tema spaudoje buvo atspindima kaip turinti konfliktų ir įtampos tarp dviejų klasių: palyginti klestinčių miestiečių, kurių mąstymas rėmėsi po-sovietinėmis reformomis ir nuskurdintų kaimo gyventojų. Kaimo žmonės buvo apibūdinami kaip praradę moralines vertybes, turintys dar tvirtą tarybinį mentalitetą ir, deja, negalintys priimti reformos siūlomų privalumų ir naujų galimybių. Nuo ankstyvųjų 2000 – ųjų, kai iš esmės šalyje pasikeitė ekonominė situacija ir Lietuva pradėjo derybas dėl narystės ES, kaimo temos spaudoje buvo dar kartą nušviečiamos visai kitokiu rakursu – artimu ES. Kaimas ir žemės ūkis jau tapo vientisas, nesusiskaldęs, palaikomas regioninių, šalies ir vietos politikų, remiama kaimo gerovė. Diskutuojami ir nagrinėjami faktoriai ir prielaidos, lėmusios tokį pasikeitimą.

ENThe Soviet regime defined rurality as a collective-farm or kolkhoz-based society. Since the late 1980s such a state-imposed definition of rurality was rapidly unraveling under the tensions and conflicts produced by perestroika and post-socialist reforms. In the new politics of the rural, the role that the news media was playing in shaping public opinion on rural matters was of growing importance. The paper analyzes 3827 articles on rural issues published during the post-independence period (1991-2004) in the leading Lithuanian daily "Lietuvos Rytas". During the 1990s rural coverage in LR was reflective of conflicts and tensions between relatively prosperous urban classes which benefited from post-socialist reforms and pauperized rural population. Rurality was increasingly associated with the failure of "the moral modernization" of the rural population. Rural population was stigmatized as deficient in values and character, remaining in the grips of the Soviet mentality and state dependency and, therefore, unable to take advantage of opportunities created by the reforms. Since the early 2000s when economic situation in the country improved significantly and Lithuania started negotiations on European Union membership, rurality in LR coverage was gradually re-defined in EU terms as a socio-spacial entity shaped by regional, national, and local policies promoting multifunctionality of rural areas, well-being of rural communities, and active citizenship. Factors that influenced changes in rural discourses are analyzed. Impacts of changing discourses on rural identities, rural politics and policies are discussed. [From the publication]

ISSN:
0743-0167
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6891
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 10
Export: