Aukštesniųjų klasių mokinių dalyvavimas savivaldos institucijose ir visuomeninėse organizacijose. Dalyvavimo įtaka socializacijai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštesniųjų klasių mokinių dalyvavimas savivaldos institucijose ir visuomeninėse organizacijose. Dalyvavimo įtaka socializacijai
Alternative Title:
Higher Grade Pupils Participation in Municipal Government Institutions and Public Organizations. The influence of Participation on Socialization
In the Book:
Šiuolaikinė mokykla sociologų objektyve / sudarytojai Valdas Pruskus, Romualdas Grigas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2006. P. 249-292
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokiniai / School students; Socializacija / Socialization.
Summary / Abstract:

LTPirmoje straipsnio dalyje autoriai aptaria mokyklos savivaldos ir bendruomenės, visuomeninių organizacijų veiklos ypatumus socializacijos kontekste. Trumpai apžvelgiamos atitinkamos teorinės pozicijos ir pristatoma visuomeninių organizacijų įvairovė. Antroje straipsnio dalyje nagrinėjami konkretaus sociologinio tyrimo rezultatai, kurie reprezentuoja vyresnių klasių mokinių dalyvavimo savivaldos institucijose ir visuomeninėse organizacijose apimtį, funkcijas, motyvaciją, sutinkamas problemas ir kitus svarbius kintamuosius. Remdamiesi empiriniais duomenimis autoriai aptaria ir pagrindinius dalyvavimo minėtose institucijose veiksnius: informavimo, mokymo krūvio, valstybės skiriamų lėšų, lyties įtaką ir kt. Straipsnyje pateikiami mokinių visuomeninio aktyvumo rodikliai, kurie potencialiai gali būti naudojami įvairių valstybinių ir kitų organizacijų, siekiant mokinių visuomeninio aktyvumo skatinimo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socializacija; Mokykla; Mokinių savivalda; Socialization; School; Students self-government.

ENIn the first part of the article, the authors discuss the peculiarities of the activities of school self-governments, communities, and public organizations in the context of socialization. It gives a short overview of the corresponding theoretical position and presents the variety of public organizations. The second half of the article analyzes the results of concrete sociological research, which represents the scope of participation of students in higher grades in self-government institutions and public organizations, their responsibilities, motivation, the problems they encounter, and other important variables. Based on the empirical data, the authors discuss the main factors of participation in the above-mentioned institutions: providing information, curriculum, financial means allocated by the state, gender influence, and the like. The article presents indexes of students’ public activity, which potentially can be used by various state and other organizations, seeking to promote students’ public activity.

ISBN:
9955201177
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6885
Updated:
2013-04-28 16:30:45
Metrics:
Views: 19
Export: