Maistas ir mitybos tradicijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Maistas ir mitybos tradicijos
Alternative Title:
Food and traditions of nutrition
Keywords:
LT
Maistas; Maisto gamybos įrankiai; Mitybos tradicijos Papilėje ir Šiaurės Žemaitijos regione; Kasdieniai valgiai; Šventiniai valgiai; Papilė; Šiaurės Žemaitija.
EN
Food; Technical arrangement; Eating traditions in Papilė and North South Samogitia; Everyday dishes; Festival dishes.
Summary / Abstract:

LTMaisto gamyba yra viena tų materialiųjų sričių, kuri labiausiai susijusi su liaudies buitimi. Daugelis valgių yra panašūs visoje Lietuvoje, tačiau nemaža ir tokių, kurie būdingi vienai ar kitai etnografinei sričiai. Iš dalies sritinius ypatumus lemia gamtinės sąlygos, tačiau svarbiausia yra liaudies tradicijos. Per ilgus amžius kaimo žmonės kūrė įvairius maisto produktų perdirbimo ir pačių valgių paruošimo būdus, ir ši patirtis buvo perduodama iš kartos į kartą. Įvairiau ir įdomiau valgį gaminti pradėta po Antrojo pasaulinio karo. Vyresnės kartos Papilės apylinkių gyventojai dar išsaugojo kai kuriuos tradicinės mitybos prisiminimus. Straipsnis parašytas pagal 2002 m. vasarą užrašytus senyvo amžiaus Papilės apylinkių gyventojų pasakojimus, kurie plačiai apima XX a. 3-4 dešimtmetį. Medžiaga rinkta pagal V. Miliaus sudarytą rankraštinį klausimyną „ Valstiečių maistas ir namų apyvokos daiktai“. [Iš leidinio]

ENFood preparation is one of fields the most closely related with everyday life. A lot of meals are similar throughout the whole Lithuania; however meals typical for one or another ethnographic region are also available. Natural conditions partially determine particularities of different regions, but the most important is folk traditions. During long centuries people developed various manners of food processing and preparation and this experience has been transferred from generation to generation. After World War II food preparation became more interesting. Elder generation of Papilė localities still preserved some recollections of tradition food preparation. The article is written following stories of senior inhabitants of Papilė localities, recorded in 2002 summer, which include period of 1920s and 1930s. The material was collected following manuscript questionnaire of Vacys Milius “Peasants’ Food and Housewares”.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/688
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 17
Export: