Perspectives of bioethics integration into medical education in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Perspectives of bioethics integration into medical education in Lithuania
Alternative Title:
Bioetikos įtraukimo į medicinos studijų programas perspektyvos Lietuvoje
In the Journal:
Nursing education, research, & practice. 2015, vol. 5, no. 2, p. 55-60
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bioetika; Kritinis mąstymas; Medicinos edukacija; Medicinos humanitariniai mokslai; Mokymo metodai; Mokymo metodai įtraukimas; Studijų programa; Įtraukimas; Bioethics; Critical thinking; Curriculum; Integration; Medical education; Medical humanities; Methods of education.
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Bioetika; Įtraukimas; Medicinos edukacija; Medicinos humanitariniai mokslai; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTBioetika, kaip nauja akademinė tarpdalykė mokymo sritis, yra neatsiejama medicinos studijų programų dalis. Tačiau bioetikos įtraukimas į medicinos studijų programas yra vienas iš didesnių medicinos humanitarinių mokslų iššūkių. Iki šiol nėra bendro sutarimo dėl bioetikos edukacinio vaidmens medicinos studentų ugdymo procese. Straipsnio tikslas – apžvelgti bioetikos įtraukimo į medicinos (ir kitų) studijų programas ypatumus ir išanalizuoti Bioetikos studijų dalyko tobulinimo perspektyvas Lietuvoje. Straipsnyje aptariami įvairialypiai bioetikos mokymo(si) tikslai, taikomų mokymo metodų įvairovė, studentų pasiekimų vertinimo ypatumai, taip pat Bioetikos studijų programos turinio pokyčiai, atsižvelgiant į būsimų sveikatos priežiūros profesionalų ugdymo programų kompetencijų reikalavimus. Pristatomos Lietuvos sveikatos mokslų universitete parengtų Bioetikos studijų dalykų programų (pirmosios, antrosios ir doktorantūros pakopų studijose), parengtų įvairiems ugdymo lygmenims, refleksijos ir atliekama lyginamoji šių programų analizė vertinant užsienio šalių patirtį. Straipsnyje pabrėžiama, kad Bioetikos studijų kokybei svarbus solidus humanitarinių ir socialinių mokslų studijų – medicinos filosofijos, etikos, sveikatos sociologijos ir sociokultūrinės antropologijos – pamatas, kurį studentai įgyja prieš Bioetikos studijas. Išvados. Autorių manymu, bioetikos studijų programos ateityje turėtų būti labiau orientuotos į praktinių įgūdžių ugdymą, tačiau kartu turėtų vykdyti medicinos humanitarinių mokslų misiją – skatinti kritinį studentų mąstymą ir moralinį jautrumą sprendžiant aktualias sveikatos priežiūros problemas. [Iš leidinio]

ENBioethics is currently considered as an important academic field in the curriculum of medical education. Bioethics integration into medical education remains a challenging question in the context of medical humanities. The role of bioethics education within the medical education curriculum has been widely discussed, and no consensus has been achieved so far. The aim of this paper was to overview the major challenges in bioethics education as well as to analyze its development perspectives in Lithuania. The paper discusses the actual implementation of a variety of curricular goals, adequate teaching methods and evaluation criteria in bioethics. It also reveals the development of the bioethics syllabus and its relation to the changing competence and skill requirements in medical education. The paper reflects the content of bioethics teaching programs at different study levels by illustrating international experience. A broader understanding of bioethics education in relation to other disciplines of medical humanities (such as philosophy of medicine, ethics, sociology or anthropology) and their integration into medical education are emphasized. Some specific challenges of integration of bioethics education into Lithuanian medical education are discussed. Conclusions. We suppose that the future of bioethics education should be based not merely on the development of practical competences, but also on maintaining its humanitarian mission to encourage students’ critical thinking and moral sensitivity. [From the publication]

ISSN:
2029-705X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68795
Updated:
2018-09-01 18:59:47
Metrics:
Views: 6
Export: