Changes in children suffering from emotional and behavioral disorders after dialectical behavior therapy

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Changes in children suffering from emotional and behavioral disorders after dialectical behavior therapy
Alternative Title:
Dialektinės elgesio terapijos poveikis 8-11 m. vaikų elgesio ir emocijų pokyčiams
In the Journal:
Nursing education, research, & practice. 2014, vol. 4, no. 1, p. 17-23
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Dialektinė elgesio terapija; Dialektinė elgesio terapija, vaikai, elgesio ir emocijų sunkumai; Elgesio ir emocijų sunkumai; Vaikai; Children; Dialectical behavior therapy; Emotional and behavioral disorders.
Keywords:
LT
Dialektinė elgesio terapija; Elgesio ir emocijų sunkumai; Vaikai / Children.
EN
Dialectical behavior therapy; Emotional and behavioral disorders.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – nustatyti dialektinės elgesio terapijos poveikį 8–11 metų vaikų elgesio ir emocijų pokyčiams. Tyrimo metodai. Tyrime dalyvavo 52 vaikai, apibūdinami kaip turintys elgesio ir emocijų sunkumų ir linkę nusižengti taisyklėms ar nusikalsti. Imtį sudaro 59,6 proc. berniukų ir 40,4 proc. mergaičių. Tiriamųjų amžiaus vidurkis – 9,6 ± 0,2 metai. Tiriamųjų elgesio pokyčiams vertinti naudotas ASEBA (angl. Achenbach System of Empirically Based Assessment) klausimynas – 2001 metų redakcijos lietuviškasis vertimas. Rezultatai. Dialektinės elgesio terapijos poveikis buvo didžiausias tada, kai vaikas turėjo socialinių sunkumų arba jo elgesys agresyvus. Visų į imtį patekusių vaikų pokyčiai teigiami keturiais aspektais: vaikai tapo ne tokie agresyvūs, mažiau linkę laužyti taisykles, dėmesingesni ir turėjo mažiau socialinių sunkumų. Šalinimosi ir (ar) depresijos simptomų sumažėjo tik berniukų grupėje, o nerimo ir (ar) depresijos – tik mergaičių. Taisyklių laužymo lygis statistiškai reikšmingai sumažėjo tik dešimtmečių ir vienuolikmečių grupėse, o mąstymo sunkumų – tik vienuolikmečių grupėje. Nerimo ir (ar) depresijos lygis pakito tik dešimtmečių grupėje, o šalinimosi ir (ar) depresijos bei somatinių nusiskundimų lygis statistiškai reikšmingai nepakito nei vienoje amžiaus grupėje. Išvados. Dialektinės elgesio terapijos principais paremta programa teigiamai paveikė 8–11 m. vaikų elgesio ir emocijų raišką. Didžiausias pokytis įvyko sprendžiant agresyvaus elgesio, socialinius ir dėmesio sunkumus. Pastebėta tendencija, kad kuo vyresni vaikai, tuo geresnių rezultatų pasiekta taikant dialektinę elgesio terapiją. [Iš leidinio]

ENThe aim of this study was to evaluate the changes after dialectical behavior therapy in 8–11-year- old children suffering from emotional and behavioral disorders. Methods. The study was carried out with 52 children having emotional and behavioral problems and prone to disobey rules or commit crimes. There were 59.6% of boys and 40.4% of girls in the sample. The mean age of the participants was 9.5±0.2 years. Changes in participants’ behavior were evaluated by means of the Lithuanian translation of the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) teacher’s report form. Results. The major effect of the dialectical behavior program was observed when children had social problems or when their behavior was aggressive. All the participants demonstrated improvement in 4 aspects: they became less aggressive, were less prone to break rules, became more attentive, and had fewer social problems. The symptoms of avoidance/depression decreased only for boys, and anxiety/depression decreased only for girls. The level of breaking rules statistically significantly decreased only for 10- and 11-year olds, and the level of thinking problems decreased only for 11-year olds. The level of anxiety/depression changed only for 10-year olds, and the levels of avoidance/ depression and somatic complaints did not change statistically significantly in any age group. Conclusions. This program positively affected the expression of behavioral and emotional problems among 8–11-year-old children. The major changes were observed in aggressive behavior and social and attention problems. A tendency for older children to respond better to the treatment was noticed. [From the publication]

ISSN:
2029-705X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68783
Updated:
2018-09-01 18:59:46
Metrics:
Views: 10
Export: