Laisvalaikio organizavimo specialistų poreikis socialinių paslaugų bei sveikatos priežiūros institucijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvalaikio organizavimo specialistų poreikis socialinių paslaugų bei sveikatos priežiūros institucijose
Alternative Title:
Need of freetime entertainment specialists in the institutions of social services and health care
In the Journal:
Profesinės studijos: teorija ir praktika [Professional studies: theory and practice]. 2014, Nr. 14, p. 140-147
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama laisvalaikio užimtumo samprata ir organizavimo aspektai socialinės globos įstaigose bei sveikatos priežiūros institucijose, pabrėžiamos užimtumo organizavimo problemos skirtingoms tikslinėms klientų grupėms. Empiriniu tyrimu atskleidžiamas įstaigų vadovų bei darbuotojų požiūris į laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimo specialistų reikalingumą. Tyrimo metu gauti rezultatai leidžia teigti, kad socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir sveikatos priežiūros institucijose klientams trūksta kūrybą ir saviraišką skatinančios veiklos, kad laisvalaikio organizavimo specialistai institucijoms yra reikalingi. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Laisvalaikio organizavimo specialistas; Laisvalaikis; Sociokultūrinė veikla; Užimtumas; Freetime; Freetime organizing specialist; Occupation; Sociocultural Activity, Freetime Organizing Specialist; Sociocultural activity.

ENThe article analyses the undertsnading of freetime services and the aspects of organizing it in social care institutions and in the institutions of the health care, the problems of organizing activities to target clients‘ groups are emphasized. The point of view of institutions leaders and employees to the need of specialists for organizing freetime activities is revealed with the help of the emphyrical survey. The results let to point that the customers of the social services institutions and health care institutions lack the activities increasing creativity and self-expresion, that there is a need of freetime organizing specialits in such institutions. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68687
Updated:
2018-12-17 13:57:35
Metrics:
Views: 65    Downloads: 20
Export: