Personality traits of teachers in Lithuania: do preschool and comprehensive school educators differ?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Personality traits of teachers in Lithuania: do preschool and comprehensive school educators differ?
Alternative Title:
Lietuvos mokytojų asmenybės bruožai: ar ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogai skiriasi?
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2016, Nr. 19, p. 89-104
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues; Psichologija / Psychology; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTProblema. Mokyklų administracija kartu su žmogiškųjų išteklių specialistais siekia gerinti mokytojų darbo kokybę. Žinios apie pedagogų asmenybės bruožus padėtų kuriant tinkamiausių kandidatų įdarbinimo ugdymo įstaigoje tvarką, planuojant personalo kvalifikacijos tobulinimo programas. Pedagogų asmenybės bruožai retai analizuojami besivystančiose šalyse. Tyrimo klausimai: Ar yra asmenybės bruožų skirtumų tarp skirtingo amžiaus ir išsilavinimo mokytojų? Ar ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų asmenybės bruožai skiriasi? Tikslas – išanalizuoti Lietuvos mokytojų, dirbančių ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo mokyklose, asmenybės bruožus (drąsa bendraujant (angl. social boldness), įtampa (angl. tension), nerūpestingumas (angl. liveliness), emocinis pastovumas (angl. emotional stability)). Metodai. Tyrime dalyvavo 184 Lietuvos mokytojų, dirbančių ikimokyklinėse ir bendrojo lavinimo mokyklose. Mokytojai savo asmenybės bruožus tokius kaip drąsa bendraujant, įtampa, nerūpestingumas ir emocinis pastovumas įsivertino atsakydami į klausimyno klausimus, paruoštus pagal Ketelo 16 faktorių teoriją (Cattell & Mead, 2008; Cattell & Schuerger, 2003). Rezultatai. Tyrimo rezultatai patvirtino prielaidą, kad yra skirtumų tarp skirtingų amžiaus ir išsilavinimo mokytojų asmenybės bruožų. Drąsai bendraujant buvo reikšmingas mokytojo išsilavinimas – aukštesni drąsos bendraujant rezultatai nustatyti universitetinį išsilavinimą turinčioje tiriamųjų grupėje. Jaunesniems mokytojams būdingi aukštesni nerūpestingumo ir emocinio pastovumo įvertinimai. Emocinis pastovumas skyrėsi tarp ikimokyklinių ir bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų, kitų asmenybės bruožų skirtumų nustatyti nepavyko. Išvados. Mokytojų asmenybės bruožai gali būti reikšmingi bendraujant su mokiniais, siekiant suprasti jų poreikius, gebėjimus bei įveikiant ugdymo iššūkius.Gauti rezultatai ir tolesni tyrimai galėtų būti pritaikyti kaip mokymo įstaigos personalo valdymo ir žmonių išteklių vystymo priemonė, atidžiau vertinant mokytojų atrankos procedūrą, planuojant mokytojų ruošimą ir kvalifikacijos tobulinimą, gerinant pedagogų darbo efektyvumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Amžius; Asmenybė; Mokytojas; Švietimas; Age; Education; Personality; Teacher.

ENBackground. HR professionals are challenged to improve teachers’ performance. Knowledge about personality traits might help in developing recruitment systems as well as training programs for school staff. Educators’ traits are rarely researched in developing countries. Research Questions. What are the differences of Lithuanian teachers’ personality traits according to age and education? Do personality traits differ between preschool and comprehensive school educators? Purpose. The goal of this study was to explore some personality traits (Social Boldness; Tension; Liveliness; Emotional Stability) of Lithuanian teachers working in preschools and comprehensive schools. Materials and Methods. 184 Lithuanian teachers working in preschools and comprehensive schools participated in the cross-sectional survey. The traits of Social Boldness, Tension, Liveliness, and Emotional Stability were assessed with the help of self-report questionnaire based on the Cattell 16PF theory (Cattell & Mead, 2008; Cattell & Schuerger, 2003). Results. Social Boldness was significantly associated with teachers’ educational level – higher scores of Social Boldness were identified in the group that holds a university degree. Younger teachers reported higher levels of Liveliness and Emotional Stability. In addition to this, preschool and comprehensive school teachers differed in Emotional Stability, no other personality differences were found. Conclusions. Teachers’ personality traits can affect teacher’s communication with students, their abilities to consider students’ needs and overcome challenges in the classroom. Gained information could be helpful in human resource management and education: enhance teacher selection processes, teachers’ training and professional development, and improve educational outcomes. [From the publication]

DOI:
10.7220/2345-024X.19.5
ISSN:
1941-7233
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68652
Updated:
2021-02-02 19:03:16
Metrics:
Views: 21    Downloads: 4
Export: