Vytauto Kavolio politinė psichologija : liberalizmas, protas ir emocijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vytauto Kavolio politinė psichologija: liberalizmas, protas ir emocijos
Alternative Title:
Vytautas Kavolis’ political psychology: liberalism, reason and emotions
In the Journal:
Politologija. 2017, Nr. 4 (88), p. 3-35
Keywords:
LT
Vytautas Kavolis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Amerikos lietuvių visuomenės ir mokslo veikėjo Vytauto Kavolio požiūris į liberalizmo ir emocijų santykį. Teigiama, kad, Kavolio įsitikinimu, grynajame liberalizme emocijų reikšmė žmogaus gyvenime yra ignoruojama. Šis emocijų nuvertinimas aiškinamas racionalistine grynojo liberalizmo prigimtimi. Teikiant pirmenybę protui, emocijos jame atmetamos kaip nereikšmingos. Šį ribotumą, pasak Kavolio, grynasis liberalizmas gali įveikti tik pasitelkęs romantinę pasaulėžiūrą, kurioje emocijoms tenka išskirtinė vieta. Būtent romantizmo įtaka mąstytojas aiškina ir per visą liberalizmo istoriją nusidriekusią tradiciją pripažinti emocijų vaidmenį žmogaus gyvenime. Įrodinėjama, kad emocijų reikšmės supratimas Kavoliui kyla ne iš pažinties su pamatiniais romantizmo tekstais, bet ateina iš jo mokslinių tyrimų konteksto – gilinantis į froidizmo ir neofroidizmo atstovų darbus. Teigiama, kad tuose darbuose eksploatuojama pasąmonės idėja sudaro Kavoliui sąlygas tvirtinti, kad vis dėlto grynajam liberalizmui nepavyksta visiškai atsiriboti nuo emocijų. Jos esą išlieka ne sąmoningame, bet pasąmoniniame jo lygmenyje. Esą grynasis liberalizmas įkūnijąs prieš autoritetus maištaujančios asmenybės tipą. Straipsnyje taip pat analizuojama, kaip savo bendrąjį požiūrį į liberalizmo ir emocijų santykį Kavolis konkretina kurdamas savąją liberalios pasaulėžiūros versiją – integralųjį liberalizmą – ir gilindamasis į jo emocines ištakas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vytautas Kavolis; Liberalizmas; Emocijos; Vytautas Kavolis; Liberalism; Emotions.

ENThis article deals with the Lithuanian-American political thinker’s Vytautas Kavolis’ approach to the interpretation of emotions in liberalism. It is stated in his texts that pure liberalism depreciates the meaning of emotions in human life. This depreciation is explained by the rationalistic nature of pure liberalism. Preferring reason, it dismisses emotions as an irrelevant factor in human motivation. The historical liberal tradition of the recognition of the important role of emotions in human life is attributed to influence of Romanticism, in which emotions take a central position. According to Kavolis, pure liberalism – today, as in the past – could only overcome its one-sidedness with the help of a Romantic worldview. It is argued that the thinker’s understanding of the role of emotions in human life has its roots in his scientific activities – studies of Freudianism and Neo-Freudianism. It is stated that on the basis of the psychoanalytic idea of unconsciousness, Kavolis contends that pure liberalism fails in dissociating itself from emotions. They still lay in its subconscious level. Pure liberalism unintentionally expresses personality in revolt against any authority. This article explains how Kavolis’ approach to the relationship of liberalism and emotions influences his whole political theory and scientific enterprise. [From the publication]

DOI:
10.15388/Polit.2017.4.11149
ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68639
Updated:
2018-12-17 14:15:55
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: