Quality considerations in the internationalization of higher education : the international students’ experiences within joint degree studies

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Quality considerations in the internationalization of higher education: the international students’ experiences within joint degree studies
Alternative Title:
Aukštojo mokslo tarptautinės kokybės aspektai: tarptautinių studentų patirtys jungtinio laipsnio studijų metu
In the Journal:
Pedagogika. 2017, 127, p. 205-218
Summary / Abstract:

LTAukštojo mokslo tarptautinės jungtinio laipsnio studijos yra vienas iš svarbiausių Europos aukštojo mokslo plėtros prioritetų. Daugiausia priemonių yra sukurta jungtinio laipsnio studijų programų administravimo kokybei įvertinti kiekybiniais parametrais. Siekiant jungtinio laipsnio studijų integralios kokybės būtina vertinti ir dėstymo bei studijavimo kokybę remiantis kokybiniais indikatoriais, kurie pirmiausia išryškėja analizuojant studentų patirtis. Vykdytame tyrime išsikeltas tyrimo klausimas: „Kokie yra galimi studijų kokybės indikatoriai jungtinio laipsnio studijose atsižvelgiant į studentų patirtis tarptautinėse studijose?“ Tyrimo tikslas buvo atskleisti tarptautinių studentų patirtis, susijusias su dėstymo ir studijavimo procesais jungtinio laipsnio studijose. Straipsnyje pristatomas tarptautinių studijų dėstymo ir studijavimo kokybės vertinimo kokybinis tyrimas, kuriame atlikti sutelktų grupių interviu su 21 studentu, studijavusiu septynių Europos universitetų įgyvendinamas jungtinio laipsnio studijų programas. Duomenų analizei taikyta kokybinė turinio analizė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad problemos, su kuriomis susiduria studentai, yra šios: tarpkultūrinių kompetencijų plėtotė, dėstymo ir studijavimo lankstumas pagal tarptautinių studentų poreikius, studentų kompetencijų plėtotė praktinėse situacijose tarptautiniame kontekste ir akademinio bendradarbiavimo klimatas tarp aukštųjų mokyklų tarptautinėje aplinkoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dėstymo ir studijavimo kokybė; Jungtinio laipsnio studijos; Kokybiniai rodikliai; Tarptautinimas; Tarptautinių studentų patirtys; Experiences of international students; Indicators; International students' experiences; Internationalization; Joint degree studies; Qualitative; Qualitative indicators; Quality of teaching and learning.

ENThe paper discusses the considerations on qualitative indicators regarding the quality of the teaching and learning in joint degree studies. Method used for data collection was focus group discussions with students of joint degree programs implemented by seven European universities. Findings revealed that general dimensions on the quality of internationalization are focused on students and academic staff. Following the examination of student experience within joint degree studies in Lithuania, the key challenges faced by joint degree consortiums are highlighted. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2017.49
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68632
Updated:
2018-12-17 14:15:54
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: