A Comparison of non-verbal creativity between Lithuanian and Mexican adolescents

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Comparison of non-verbal creativity between Lithuanian and Mexican adolescents
Alternative Title:
Neverbalinio Lietuvos ir Meksikos paauglių kūrybiškumo palyginimas
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2015, Nr. 17, p. 25-38
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas. Šio darbo tikslas – įvertinti skirtingose kultūrose (Lietuvoje ir Meksikoje) gyvenančių paauglių neverbalinio kūrybiškumo skirtumus. Metodas. Tarpkultūriniame tyrime dalyvavo 354 Lietuvos ir Meksikos gimnazijų mokiniai (amžiaus vidurkis – 17,2 m.), kurie atliko keturias Multifaktorinio kūrybiškumo įvertinimo testo EMUC (Evaluación Multifactorial de la Creatividad, Sánchez, García, Valdes, 2009) užduotis, skirtas neverbaliniam kūrybiškumui įvertinti. Iš dviejų užduočių sudarytos pirmosios skalės paskirtis – įvertinti vizualinį-erdvinį kūrybiškumą, siejamą su tokiais profesiniais pasirinkimais kaip architektūra, grafikos dizainas ir pan. Antrosios, kurią sudaro taip pat dvi užduotys, paskirtis – įvertinti išradingumą, siejamą su tokiais profesiniais pasirinkimais kaip inžinerija ar amatai. Rezultatai. Rezultatai nepatvirtino prielaidos, kad kūrybingesni Meksikos ir Lietuvos paaugliai rinksis kūrybiškumo reikalaujančias profesijas (pvz., dizainerio, muziko ir pan.). Analizuojant testo adminstravimą, interpretavimą ir rezultatų panaudojimą skirtumų tarp lietuvių ir meksikiečių nebuvo rasta, tačiau pastebėta, kad pirmieji pasižymi aukštesniu mąstymo laisvumu bei lankstumu, o antrieji – originalumu. Analizuojant skirtingų tipų kūrybiškumą patvirtinti lyčių skirtumai: merginos geriau atlieka vaizdines-erdvines, o vaikinai išradingumo užduotis. Išvados. Rezultatai atskleidžia sunkumus, kylančius vertinant kūrybiškumą ir lyginant kūrybiškumo rezultatus, o tai skatina kūrybiškumą vertinti ipsatyviai. Be to, apibendrinti rezultatai rodo, kad vertinant vizualines-erdvines užduotis turėtų būti labiau akcentuojamas kūrybinio mąstymo originalumas ir detalumas, o išradingumą – lankstumas bei laisvumas. [Iš leidinio]

ENBackground. The purpose of this work was to explore non-verbal creativity (free from language influences) between Mexican and Lithuanian adolescents. Methods. This is a cross comparative study of 354 high school students (average age 17.2 years) from Lithuania and Mexico who were asked to complete four tasks from the 2 non-verbal sections of the Multifactorial assessment of creativity test, EMUC (Evaluación Multifactorial de la Creatividad, Sánchez, García, Valdes, 2009). The first section explored visual-spatial creativity associated with vocational choices such as architecture and graphic design. The second explored inventive associated with realistic vocational choices such as engineering and practical handcraft. Results. No significant differences were noticed in the procedures of administering, interpreting and using test results in these two countries. In general, Lithuanians show more fluidity and flexibility, whereas Mexicans show more originality. Results indicated a poor relationship between high creative potential and vocational choices that demand creativity (i.e. design, music, etc.). Consistent gender differences were observed depending upon the type of creativity assessed. Women showed higher creativity on visual-spatial tasks, while men in originality for inventive tasks. Conclusions. Results underline the difficulties in assessing and comparing creative products from different cultures. They underline the importance of context specific criteria to judge creativity in an ipsative fashion. Furthermore, overall results suggest that visual-spatial tasks in this age range should focus on originality and elaboration, whereas the ingenuity task should focus on flexibility and fluidity. [From the publication]

DOI:
10.7220/2345-024X.17.2
ISSN:
1941-7233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68615
Updated:
2022-01-17 14:06:00
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: