The Influence of educational teacher-learner interaction on adolescent selfesteem

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Influence of educational teacher-learner interaction on adolescent selfesteem
Alternative Title:
Ugdomosios mokytojo ir mokinio sąveikos įtaka paauglio savigarbai
In the Journal:
Pedagogika. 2017, 126, p. 115-129
Keywords:
LT
Pedagogai / Pedagogues.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinei mokymosi paradigmai aktuali mokytojo ir mokinio sąveika, grindžiama geranoriškumu, abipuse pagarba ir pasitikėjimu, įgalinančiu mokinį tapti savarankiškam, iniciatyviam ir atsakingam. Mokytojo veiklos esmę galima apibrėžti taip: svarbiausia – dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės brandą, intelektinių galių plėtojimą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui reikalingą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų. Tarp siektinų kompetencijų, tokių kaip mokėjimas mokytis, komunikavimas, iniciatyvumas ir kūrybingumas, svarbus yra asmeninės kompetencijos, arba oraus, save gerbiančio, gebančio adekvačiai save vertinti žmogaus, ugdymas. Mokytojas nuo ugdymo proceso vadovo vaidmens pereina prie mokymosi organizatoriaus, galimybių kūrėjo, konsultanto vaidmens, svarbiausiomis ugdymo vertybėmis tampa mokinio autonomiškumo, savarankiškumo ir atsakingumo plėtotė. Edukologų požiūriu, egzistuoja glaudus ryšys tarp mokinio savigarbos ir mokytojų suteiktos autonomijos, pasirinkimo laisvės. Mokytojo pagarba mokiniui, dėmesys, padrąsinimas, pozityvūs lūkesčiai didina mokinio pasitikėjimą savimi, stiprina savigarbą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mokytojo asmenybė, mokytojo ir mokinio ugdomoji sąveika, paauglių; Mokytojo asmenybė, mokytojo ir mokinio ugdomoji sąveika, paauglių savigarba; Savigarba; Teachers personality, educational teacher-learner interaction, adolescent self-esteem.

ENThe teacher-learner interaction, which is of relevance to the contemporary learning paradigm, is grounded on goodwill, mutual respect as well as trust and enables a learner to become autonomous, proactive and responsible. The essence of the teacher’s activity can be determined in the following way: it is most important to focus on maturity of learners’ personality, development of their intellectual powers, their own active and conscious learning providing all the support necessary for learners to enable them to develop competences that are relevant in life. Next to such competences to be developed as learning to learn, communication and creativity, a particular role is played by personal competence, which targets at education and development of an individual, who is dignified, self-respected and able to adequately self-evaluate. There is a transition from the teacher’s role as the head of the process of education to those as a learning organiser, opportunity creator and advisor, when the development of learner’s autonomy, independence and responsibility become underlying values of education. Following educational researchers, there exists a close link between the learner’s self-esteem and autonomy and the freedom of choice provided by teachers. The teacher’s respect for learners, his/her attention, encouragement and positive expectations contribute to the strengthening of learner’s self-confidence and self-esteem. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2017.23
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68604
Updated:
2020-06-08 16:22:00
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: