Dr. Aldonos Vasiliauskienės mokslinės darbuotės apibūdinimas pažyminiais "pirmutinė", "pirmoji", "vienintelė" : recenzija

Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dr. Aldonos Vasiliauskienės mokslinės darbuotės apibūdinimas pažyminiais "pirmutinė", "pirmoji", "vienintelė": recenzija
Alternative Title:
Daktarės Aldonos Vasiliauskienės mokslinės darbuotės apibūdinimas pažyminiais "pirmutinė", "pirmoji", "vienintelė"
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama Aldonos Vasiliauskienės monografija „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila" : istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija“ (Roma. 2014) - tai kapitalinis 680 puslapių leidinys, kurio tyrimo tikslas - per personalijas atskleisti lietuvių ir ukrainiečių bendrą kultūrinę veiklą. Tai pirmas tokio pobūdžio bandymas tiek Lietuvos, tiek Ukrainos mokslininkų darbų kontekste. Ir pirmasis lietuvių mokslininkų darbas, išleistas Romoje „Mokslo darbų“ / „Analectos“ 53-uoju tomu. Monografijos autorės dėmesio centre atsidūrusios personalijos minimos jos mokslinio darbo pavadinime: vienuolė s. Rafaila (Vanda Rimkevičiūtė, 1896-1981) SSMI ir ukrainiečių kilmės kunigas Vasilijus Zinko (1922-2008) OSBM. monografijos svarbiausioji struktūrinė dalis - į lietuvių kalbą išversta кип. V. Zinko OSBM studija (per 120 p.) „Sesuo Rafaila“. Studijoje-apybraižoje dokumentiškai tiksliai stengiamasi atskleisti nuoseklų V. Rimkevičiūtės, ukrainietės ir lietuvio dukros, kelią į pašaukimą - į Rytų apeigų Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų Tarnaičių kongregaciją. Tas kelias, anot pačios s. Rafailos, prasidėjęs netgi jai dar negimus. Tai jaunuolio Aleksandro kelionės po pasaulį metu Brazilijoje nutikęs pranašingas sapnas, kurio prasmė paaiškėjo tik po daugelio metų, kai su dviem dukromis ir jų aukle (1905) skubiai paliko Rygą, žandaro ukrainiečio slaptai informuotas, jog yra sekamas, jog už darbą savo tautai ir Bažnyčiai gresia ne tik suėmimas, bet ir tremtis į Sibirą, kurio įšale amžiams liko tėvas Onufrijus, 1863-1864 m. sukilimo dalyvis. Studijoje jautriai aprašomi ir kiti lemiami s. Rafailos kelio į pašaukimą momentai - mirštančios motinos pasitikėjimas Aukščiausiojo malone ir dvejų metukų dukrelės pavedimas Dievo Motinos globai.Apybraižoje Vandos (s. Rafailos) biografiniai faktai dėstomi nuoscklai. Čia atsakingai jungiama objektyvi medžiaga, asociacijos, istorinės reminiscencijos, panoraminis išorinio pasaulio aprašymas ir psichologinės charakteristikos detalės. Visa tai padeda geriau atskleisti konkretaus vaizduojamo žmogaus charakterį, motyvuoti poelgius, atspindėti žmonių tarpusavio santykius. Tėvo V. Zinko studija monografijoje pateikta plačiame istoriniame biografiniame kontekste su moksliniais komentarais ir teologinės terminologijos aiškinimais, be kurių negalimas istorinis tyrimas. Ta medžiaga rodo realizuotus mokslinio darbo uždavinius, būtent: parengti knygos komentarus, kurie tenkintų istorikų, katechetų, kultūrologų poreikius, nušviestų sąlygas, kuriose skleidėsi asmenybės, jų veikla; apžvelgti įvairių ordinų bei kongregacijų, ypač unitų (tėvų, brolių, seserų) pastangas, ugdant to meto visuomenės dvasingumą per jų įkurtas ir išlaikomas kultūrines ir švietėjiškas organizacijas. [...]. [Iš teksto, p. 223-224]Reikšminiai žodžiai: Bazilijonai; Brazilija; Aldona Vasiliauskienė; Lietuvių ir ukrainiečių religiniai ir kultūriniai ryšiai; Mokslinė kūryba; Rytų apeigų Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų Tarnaičių kongregacija; Vasilijus Zinko; Šv. Rafaila (Vanda Rimkevičiūtė); Basilian monks; Brazil; Congregation of Greek Catholic St Immaculate Virgin Mary Sisters; Dr. A. Vasiliauskienė; Religious and cultural ties between Lithuanians and Ukrainians; Scientific work; St Rafaila (Vanda Rimkeviciute); Vasily Zinko.

ISBN:
9786098179125
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68595
Updated:
2022-01-16 15:38:06
Metrics:
Views: 16
Export: