Віденський період в житті священномученика Йосафата Кунцевича

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Ukrainiečių kalba / Ukrainian
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Віденський період в житті священномученика Йосафата Кунцевича
Alternative Title:
Vilniaus laikotarpis šv. Juozapato Kuncevičiaus gyvenime
Keywords:
LT
17 amžius; Juozapas Benjaminas Rutskis; Juozapatas Kuncevičius; Baltarusija (Belarus); Ukraina (Ukraine); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Jėzuitai / Jesuits; Šventieji / Saints; Vienuolijos / Monasteries; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. LDK (XIII a. – 1569) / Grand Duchy of Lithuania. GDL.
Summary / Abstract:

LTŠv. Juozapatas (Ivanas) Kuncevičius XVII a. pirmoje pusėje buvo vienas žymiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Unitų bažnyčios veikėjų. Kuncevičius gimė Voluinėje, tačiau jo dvasinė branda ir pagrindinės veiklos gairės sietinos su gyvenimu Vilniuje 1596–1617 m. Būtent šiame mieste Kuncevičius padėjo pamatus savo kaip vienuolio, dvasininko ir vyskupo gyvenimui. Straipsnyje aptariama Kuncevičiaus veikla Vilniuje. Remiamasi XVI a. pabaigos – XVII a. pradžios šaltinių duomenimis ir literatūra. Kai šešiolikametis Kuncevičius 1596 m. atvyko į Vilnių, Kijevo metropolija išgyveno didelę dvasinę krizę. Kaip tik tais metais tarp LDK stačiatikių ir katalikų buvo sudaryta Brastos bažnytinė unija. Kuncevičius nusprendė paremti šią uniją ir išlaikyti ištikimybę bažnytinei hierarchijai. Jo kaip dvasininko ugdymasis prasidėjo gyvenant pas Jakintą Popovičių. Vėliau Kuncevičius įstojo į Vilniaus Švč. Trejybės vienuolyną, tapo diakonu, o 1611 m. faktiškai ėmė administruoti šį vienuolyną. Tuo metu Švč. Trejybės vienuolyno narių skaičius sparčiai augo, tad gausėjo ir darbų. Kuncevičių nominavus šio vienuolyno archimandritu ir metropoliniu Lietuvos bei Baltarusijos vikaru jam teko vykdyti ne tik dvasininko pareigas, bet ir prižiūrėti tvarką vienuolyne. Be to, kartu su Kijevo unitų metropolitu Rutskiu Kuncevičius atgaivino ir atnaujino bazilijonų vienuoliją. Galima konstatuoti, kad Vilniaus periodas Kuncevičių užgrūdino įvairiais iššūkiais ir sunkumais. Jų dėka užgimė dvasinis Kuncevičiaus genijus.Reikšminiai žodžiai: Bazilijonai; Bazilijonų ordinas; Brastos unija; Juozapas Benjaminas Rutskis; Juozapatas Kuncevičius; Jėzuitai; Ukraina (Ukraine); Unitų bažnyčia; Vilniaus jėzuitai; Vilnius; Šv. Juozapatas Kuncevičius; Basilians; Jesuits; Jesuits in Vilnius; Josephat Kuntsvych; Josyf Veliamyn Rutsky; Lithuania; Order of Saint Basil the Great; Ruthenian Uniate Church; St. Josaphat Kuntsevych; Union of Brest; Vilnius.

ISBN:
9786098179125
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68594
Updated:
2018-09-01 18:59:33
Metrics:
Views: 15
Export: