Suminio inovacijų indekso ir jį lemiančių veiksnių analizė Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suminio inovacijų indekso ir jį lemiančių veiksnių analizė Lietuvoje
Alternative Title:
Analysis of the summary innovation index and related factors in Lithuania
In the Journal:
Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai [Applied economics: systematic research]. 2016, t. 10, Nr. 2, p. 31-45
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra išanalizuoti inovacijų veiksnius Lietuvoje, kurie daro įtaką suminiam inovacijų indeksui, nustatyti kiekybinį inovacijų veiksnių vertinimą ir sąryšį Europos suminio inovacijų indekso atžvilgiu. Analizė susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmiausia, remiantis mokslo tyrimais, išanalizuota lyginamoji inovacijų teorija. Antra, naudojant statistinius duomenis, pateiktus Europos Komisijos ir Lietuvos statistikos departamento, atlikta statistinė 2009–2015 m. laikotarpio analizė. Trečia, naudojant SPSS programą sudarytas tiesinės regresijos modelis, padedantis statistiškai vertinti suminį inovacijų indeksą lemiančius veiksnius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Inovacija; Inovacijas lemiantys veiksniai; Suminis inovacijų indeksas; Innovation; Innovation factors; Summary innovation index.

ENThe aim of this article is to analyze the factors of innovation and analyze the changes of the index in Lithuania; to identify the quantitive assesment of factors and how much they affect the Summary Innovation Index of Europe. Article consists of three main parts. First of all, a comparative analysis of innovation theory was conducted based on research of various authors. Secondly, using statistic data of European Commission and Statistics Lithuania, the analysis of Summary Innovation Index of Europe in the period of 2009–2015 was represented. Thirdly, using SPSS program, the models of linear regression were composed and the main factors determining Summary Innovation Index in Lithuania were evaluated. [From the publication]

DOI:
10.7220/AESR.2335.8742.2016.10.2.2
ISSN:
1822-7996; 2335-8742
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68577
Updated:
2018-12-17 14:13:23
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: