[Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje. Jurga Misiūnienė : recenzija

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
[Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje. Jurga Misiūnienė: recenzija
Alternative Title:
[Importance of the intellectual abilities along with personal and family factors on the achievements in academic activity of adolescents" by Jurga Misiūnienė]
In the Journal:
International journal of psychology: a biopsychosocial approach [Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris]. 2013, Nr. 13, p. 159-164
Summary / Abstract:

LTVisiems žinoma, kad specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų grupę sudaro sutrikimų, negalių, mokymosi sunkumų turintys bei gabūs ir talentingi vaikai. Paradoksalu, kad probleminiais vaikais pradėta rūpintis daug anksčiau, nei gabiaisiais. Socialinio teisingumo dėlei rūpintis abiem šių vaikų grupėmis reikėtų vienodai. Tačiau gabių vaikų ugdymo strateginiai dokumentai pasirodė tik 2005 m.: LRV 2005 m. sausio 24 d. nutarime nr. 2 „Dėl Valstybės Švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ numatyta sukurti ir plėtoti paramos ypač gabiems vaikams ir jaunimui sistemą. Skolingi šiai vaikų grupei liko ne tik švietimo politikai, bet ir mokslininkai. Galima paminėti vos kelis disertacinius tyrimus gabių vaikų problematika, iš kurių 2011 m. apginta Agnės Brandišauskienės edukologijos srities disertacija „Gabių gimnazijos mokinių santykiai ir jų tobulinimo edukacinės prielaidos“. Pastebimai mažiau organizuojama pedagogams ir psichologams mokymų, skirtų gabiems vaikams atpažinti ir įvertinti, nei probleminių specialiųjų poreikių vaikams ugdyti. Dauguma projektų ir lėšų skiriama būtent probleminių specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų problematikai. Greičiau pozityvia išimtimi, nei tendencija, pažymėtinas šiais metais Vilniaus universitete vykdomas projektas „Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir vertinimas“. Todėl kiekvienas mokslinis darbas, skirtas vaikų intelektinių gebėjimų tyrimui ir organizavimui traktuotinas kaip minėtos socialinio teisingumo stokos kompensavimas. Šiame kontekste Jurgos Misiūnienės daktaro disertacija „Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje“ yra itin aktuali, nauja teoriniu ir reikšminga praktiniu požiūriais. [Iš teksto, p. 159]Reikšminiai žodžiai: Asmenybė; Disertacijos recenzija; Intelektiniai gebėjimai; Paaugliai; Recenzija; Veiksniai; Šeima; Adolescents; Doctoral dissertation; Intellectual abilities; Personal and family factors; Review.

ENInterestingly children with learning difficulties attract more attention from researchers and practitioners than gifted children. The interest on education conditions of intellectually gifted children has become more intensive only since 2005, when first official document, regulating the education of gifted children in Lithuania – Strategy of Education of Gifted Children and Young People – was issued. Therefore, this dissertation becomes of special importance and novelty in Lithuanian context. The theoretical base and empirical research is of high quality, results provide useful insights in the field educational psychology. Therefore, the work encourages further investigations and developments, so it is important to publish it as the monography. [From the publication]

ISSN:
1941-7233
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68498
Updated:
2022-01-21 08:25:29
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: