Studentų muzikinio kūrybinio mąstymo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų muzikinio kūrybinio mąstymo ugdymas taikant muzikinę improvizaciją
Alternative Title:
Development of student’s musical creative thinking by applying musical improvisation
In the Journal:
Pedagogika. 2017, 125, p. 97-110
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Muzika / Music.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama būsimųjų muzikos mokytojų (N = 7) eksperimentinės veiklos patirtis. Tyrimo objektu pasirinktas muzikinio kūrybinio mąstymo ugdymas. Tyrimo tikslas – nustatyti studentų muzikinio kūrybinio mąstymo ugdymo galimybes, taikant muzikinę improvizaciją. Eksperimentas buvo organizuotas natūraliomis sąlygomis, taikyti ugdymo metodai, pagrįsti postmodernizmo ir konstruktyvizmo principais. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros teorinė analizė, natūralus ugdomasis eksperimentas, tyrimo duomenų statistinė analizė taikant aprašomąją statistiką. Siekta skatinti studentų muzikinio kūrybinio mąstymo raišką, taikant muzikinę improvizaciją. Parengti turimo instrumentai leido palyginti eksperimento dalyvių improvizacijos, muzikinio kūrybinio mąstymo pokyčius eksperimentinio ugdymo laikotarpiu. Gauti rezultatai parodė, kad muzikinė improvizacija gali paskatinti muzikinio kūrybinio mąstymo raišką. Po ugdomosios veiklos studentai pademonstravo aukštesnį muzikinio kūrybinio mąstymo lygį, kuris pasireiškė per improvizavimo originalumą, melodinę, ritminę, harmoninę, stilistinę raišką. Muzikinė improvizacija yra efektyvus muzikinio kūrybinio mąstymo ugdymo veiksnys, galintis iš esmės praturtinti muzikos mokymą, mokymąsi ir atlikimą. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Muzikinio kūrybinio mąstymo ugdymas; Muzikinė improvizacija; Muzikos mokytojų rengimas; Development of musical creative thinking; Music teacher training; Music teacher' training; Musical improvisation.

ENArticle deals with experience of Music Pedagogy 2nd cycle 1st year students’ (N = 7) experimental activities. Development of musical creative thinking is the object of the research. The research aim is to reveal opportunities for development of musical creative thinking by applying musical improvisation. During the experiment organised under natural conditions, educational methods grounding on postulates of philosophical doctrines, such as postmodernism and constructivism, have been applied. Research methods: theoretical analysis of scientific literature; natural educational experiment; statistical analysis of the research data employing descriptive statistics. By employing improvisation, students were encouraged for musical creation. The prepared diagnostic instruments enabled to compare the changes in improvisation, musical creative thinking of the surveyed that took place during the experimental education. Factual material allowing to state that musical improvisation can contribute to development of musical creative thinking has been obtained. After the educational activities, students demonstrated a higher level of musical creative thinking which manifested through originality of improvisation, fields of melodic, rhythmic, harmonic, stylistic priorities. Musical improvisation is an effective factor for stimulation of musical creative thinking that can essentially enrich music teaching, learning and music performance in various music-related contexts. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2017.07
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68483
Updated:
2019-03-15 13:09:46
Metrics:
Views: 9    Downloads: 3
Export: