Studentų gebėjimo dirbti savarankiškai tyrimo analizė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų gebėjimo dirbti savarankiškai tyrimo analizė
Alternative Title:
Analysis of student individual work
In the Journal:
Keywords:
LT
Savarankiškas darbas, studijų programa, struktūrinis vidurkis, mediana, moda, koreliacinis ryšys.
EN
Individual work, study programme, structural average, median, mode, correlation.
Summary / Abstract:

LTKolegijos studijų programų aprašuose numatyta, kad studentai turi parengti daugelio studijuojamų dalykų rašto darbus. Savarankiškų rašto darbų rengimo tikslas – surinkti medžiagą ir ją išanalizuoti pasirinktu aspektu arba papildyti jau žinomus dalykus, iškelti galimą analizės tikslą ir uždavinius. Pirmieji tokio pobūdžio darbai dar negali būti vadinami moksliniais darbais, tačiau juos rengdami studentai įgyja mokslinio darbo rengimo įgūdžių, mokosi rasti savitą rašymo stilių, formuluoti tezes, pateikti analizę. Straipsnyje analizuojamas tiksliųjų dalykų savarankiško darbo efektyvumas studijuojant technologijų studijų krypties programas. [Iš leidinio]

ENCollege syllabus requires students to write individual papers for most of the courses. The purpose the aim of individual papers is to collect relevant information and analyse it using individual approach; or to complement already known subjects; or to suggest aim and objectives for further research. First of that kind student papers cannot be called research papers but they help to find out individual writing style, they also help to formulate hypotheses based on the main theoretical reasoning’s that are related to a topic of an individual paper. This paper analyses the effectiveness of student individual papers written for exact subjects within technological studies programmes. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68466
Updated:
2020-06-08 15:47:51
Metrics:
Views: 22
Export: