A++ energinės klasės daugiabučių namų statyba Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
A++ energinės klasės daugiabučių namų statyba Lietuvoje
In the Journal:
Keywords:
LT
Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje didžiausias energijos taupymo potencialas yra šilumos taupymas pastatuose: iki 2020 m. siekiama padidinti bendrą energijos vartojimo efektyvumą gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų sektoriuje. Lietuvoje energinis naudingumas nesusietas su konkrečia skaitine energijos vartojimo verte, jį apibrėžia atitinkama pastato energinio naudingumo klasė. Lietuvoje pastatai klasifikuojami į 9 energinio naudingumo klases: A++, A+, A, B, C, D, E, F, G. Teisės aktuose nustatyti norminiai reikalavimai įvairios paskirties D, C, B, A, A+, A++ klasės pastatų atitvarų šiluminėms savybėms, inžinerinių sistemų efektyvumui (vėdinimo, karšto buitinio vandens ruošimo, patalpų apšvietimo), energijos sąnaudoms pastatui vėsinti ir kitiems rodikliams. Kadangi itin svarbus energijos vartojimo efektyvumo didinimo skatinimas, daug dėmesio skiriama aukščiausios A++ energinio efektyvumo klasės namams. Lietuvoje palaipsniui daugėja aukštesnei energinio naudingumo klasei priskiriamų naujų gyvenamosios paskirties pastatų, tačiau reali situacija statybos sektoriuje gana sudėtinga. Visų reikalavimų įgyvendinimui reikalingos didelės investicijos, kurios pirmiausia yra susijusios su medžiagų ir darbo sąnaudomis. Optimalus sprendimas – valstybės subsidijos A+ ir A++ energinės klasės namams. Tai paskatintų energiškai efektyvių namų statybą, technologijų ir inovacijų pritaikymą, pagerintų gyvenimo kokybę, leistų racionaliai naudoti energijos išteklius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: A++ energinė klasė; Daugiabučiai pastatai; Energinis efektyvumas; Energinė klasė; A ++ energy class; Apartment buildings; Dwelling buildings; Energy class; Energy efficiency.

ENThe biggest energy saving potential in Lithuania is saving of heat in buildings: the aim is by 2020 increase overall energy efficiency of residential and public buildings. Lithuania’s energy efficiency is not associated with a specific numerical value of a energy consumption and defined by the building’s energy performance class. Buildings in Lithuania are classified into 9 classes: A ++, A +, A, B, C, D, E, F, G. The legislation sets out the regulatory requirements for various purposes D, C, B, A, A +, A ++ buildings thermal properties of partition, the efficiency of engineering systems (ventilation, domestic hot water heating, indoor lighting), building energy consumption for cooling and other indicators. Attention is paid to highest A ++ energy efficiency class homes since the energy efficiency promotion is essential. In Lithuania is gradually increasing higher energy-efficiency class new residential buildings, but the real situation in the construction sector is rather difficult. In implementation of the all requirements significant investment is needed, which is primarily related to the material and labor costs. The optimal solution - government subsidies for A + and A ++ energy class residential homes. It would encourage construction of energy-efficient houses, adaptation of technology innovation; improve the quality of life; would allow the rational use of energy resources. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68465
Updated:
2023-02-26 12:44:47
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: