Teisininko profesija ir etika : riba tarp teisės ir moralės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisininko profesija ir etika: riba tarp teisės ir moralės
Alternative Title:
Legal profession and ethics: the line between law and morality
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2017, Nr. 23, p. 122-153
Keywords:
LT
Etika / Ethics; Teisininkai / Legal profession.
Summary / Abstract:

LTTeisininko profesijos atstovų statusas visuomenėje – itin reikšmingas, reikalaujantis ne tik aukšto intelekto, puikaus teisinio išprusimo, veikimo visuomeninių interesų labui, bet ir etikos principus atitinkančio elgesio. Ne vien profesinis statusas savaime, bet ir nuostatos, įtvirtintos teisės aktuose, teisininkus įpareigoja laikytis etikos reikalavimų. Vis dėlto analizuojant profesinę teisininkų etiką neapsieinama be ribos tarp teisės ir moralės klausimo, neretai jis lieka atviras. Straipsnyje etikos požiūriu keliama teisėto profesionalaus teisininko elgesio pakankamumo abejonė, siekiama pateikti teisininko profesijos ir etikos santykio analizę. Tam, kad būtų paaiškinta teisinės etikos išskyrimo reikšmė, iš pradžių nagrinėjama etika bendrąja prasme, vėliau pateikiama profesinės etikos samprata. Taip norima atskleisti bendrąja prasme suprantamos etikos virsmą į teisinę. Kaip vieni svarbiausių veiksnių, darančių įtaką teisininkų profesinei etikai, nurodomos teisinės ir moralinės nuostatos, taip pat asmeninis ir visuomeninis interesai. Šių, dažnai vienas kitam prieštaraujančių, dėmenų susidūrimas vertinamas kaip galimybė atskleisti neetiško teisininkų elgesio motyvus ir pasekmes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninis interesas; Moralė; Teisininko profesija; Teisinė etika; Visuomeninis interesas; Legal ethics; Legal profession; Morality; Personal interest; Public interest; The legal profession.

ENLawyer’s profession status in society – particularly significant, requiring not only high intelligence, deep legal education, operating in the interests of the public, but also the ethical behavior. Not only the professional status itself but also norms enshrined in the law obliges lawyers to follow the ethical rules. Analyzing the professional ethics of the lawyer it is important to be considered the boundary between the question of legality and morality which often remains open. From the ethical point of view, the article poses the question of the adequacy of the lawfulness of a lawyer’s behavior. The beginning of this article explains relations between lawyer’s profession and ethics. In order to justify the exclusion of legal ethics, initially analysing ethics in general and professional ethics. As one of the key factors of the lawyer professional ethics, identifying legal and moral, and personal and public interests intersections. These components are often conflicting between each other and this confrontation allows to explain unethical behavior motives and consequences. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Subject:
Related Publications:
Baudžiamosios atsakomybės už draudžiamus biomedicininius tyrimus įtvirtinimas Lietuvoje / Justyna Levon, Donatas Murauskas. Teisė. 2019, t. 113, p. 64-79.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68439
Updated:
2022-10-19 10:33:29
Metrics:
Views: 141    Downloads: 41
Export: