Demokratinės valstybės pagrindai 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje: žvilgsnis iš galiojančios Konstitucijos perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Demokratinės valstybės pagrindai 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucijoje: žvilgsnis iš galiojančios Konstitucijos perspektyvos
Alternative Title:
Foundations of a democratic state in the 1922 Constitution of the state of Lithuania from the current Constitution
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2017, Nr. 23, p. 63-89
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Teisės istorija / History of law; Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje 1922 m. Lietuvos Valstybės Konstitucija, pasitelkus jos parengiamąją medžiagą, nagrinėjama trijų esminių demokratinius valstybės pagrindus atskleidžiančių konstitucinių principų – Konstitucijos viršenybės, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms bei valdžių padalijimo – įtvirtinimo aspektais. Pabrėžiami jų įtvirtinimo pranašumai tuomečiu laikotarpiu, taip pat nurodomi jų įtvirtinimo trūkumai žvelgiant iš nūdienos perspektyvos. Argumentuojama, kad 1922 m. Konstitucijoje glūdi šiuolaikinės Lietuvos valstybės konstitucinių demokratinių tradicijų ištakos. Iš 1922 m. Konstitucijos galiojančioje Konstitucijoje buvo perimta parlamentinės respublikos tradicija, taip pat vertingiausi pirmiau išvardytų principų elementai, pakoreguoti 1922 m. konstitucinio reguliavimo trūkumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: 1922 m. Lietuvos Valstybės konstitucija; 1992 m. Lietuvos Respublikos konstitucija; Demokratijos principas; Konstitucijos viršenybės principas; Pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms principas; Valdžių padalijimo principas; 1922 Constitution of the State of Lithuania; 1992 Constitution of the Republic of Lithuania; Principle of democracy; Principle of the separation of powers; Principle of the supremacy of the Constitution; Respect for human rights and freedoms.

ENThis article analyses the 1922 Constitution of the State of Lithuania according to its travaux préparatoires in terms of the features characterising the consolidation of three principles – principles of the supremacy of the Constitution, respect for human rights, and the separation of powers. It highlights the merits along with shortcomings of their consolidation in the light of the then period and the present-day perspective based on the 1992 Constitution currently in force. The 1922 Constitution of the State of Lithuania is the only democratically enacted Constitution of pre-war constitutional heritage to have consolidated democratic content and to have put into effect both fundamental principles of statehood – independence and democracy – proclaimed in Lithuania’s Act of Independence of 16 February 1918. Therefore, it is precisely the 1922 Constitution that laid down the beginnings of the constitutional democratic traditions of the modern Republic of Lithuania. From the 1922 Constitution, the 1992 Constitution currently in force adopted the tradition of the parliamentary republic, as well as the most valued elements of the principles of the supremacy of the Constitution, respect for human rights, and the separation of powers. The shortcomings of the 1922 Constitution of the State of Lithuania were resolved in the 1992 Constitution. Įteikta 2017. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68437
Updated:
2022-10-19 10:33:30
Metrics:
Views: 34    Downloads: 7
Export: