Tarpukario ministrų biografijų žodynas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarpukario ministrų biografijų žodynas: recenzija
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2017, Nr. 22, p. 165-173
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas 2016 m. išleistas M. Tamošaičio, A. Bitauto ir A. Svarausko enciklopedinis leidinys "Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. vyriausybių ministrų biografinis žodynas". Iki šiol nebuvo leidinio, skirto visiems tarpukario Lietuvos ministrams. Leidinį sudaro pratarmė, įvadas, ministrų biogramos ir ministrų kolektyvinė biografija. Pratarmėje apžvelgta istoriografija, tyrimo tikslas ir uždaviniai, chronologinės ribos, terminija ir problemos, tyrimo metodai, šaltiniai. Įvadą sudaro 4 dalys. Pirmoje aptariamas Ministrų kabinetas Lietuvos politinės sistemos struktūroje, antroje analizuojama laikinųjų vyriausybių veikla 1918–1920 m., trečioje – analizuojamos parlamentinio, o ketvirtoje – autoritarinio laikotarpių vyriausybės. Leidinio pabaigoje pateikiama vyriausybių kolektyvinė biografija, kurioje yra apibendrinti duomenys apie ministrų gimimo vietas, socialinę kilmę, pasiskirstymą pagal tautybę, konfesinę priklausomybę, amžių, šeiminę padėtį, likimą. Įvade suminėti svarbiausi vyriausybių darbai, tačiau nėra nuodugnesnės analizės, o parengtos ministrų biografijos leidžia tą padaryti. Daug dėmesio skirta K. Griniaus Ministrų kabinetui, o kiti Ministrų kabinetai analizuojami paviršutiniškai. Žodyne siekta parodyti Ministrų kabinetų formalių ir neformalių lyderių elgsenos modelius, ministrų, kaip komandos narių, veiksmus, bendros kolektyvinės atsakomybės traktavimo niuansus ir kt., tačiau tai atskleista tik vieno kito ministro biografijoje. Susidaro įspūdis, kad leidinys parengtas paskubomis, nemažai klaidingų faktų ir interpretacijų. Galbūt nurodytos klaidos bus ištaisytos ar bus pataisyta bent internetinėje duomenų bazėje, kurią numatyta sukurti.Reikšminiai žodžiai: Biografija; Biografijos; LR ministrai; Politikas; Tarpukaris; Vyriausybė; Žodynas; Biograpfy; Biography; Dictionary; Government; Interwar period; Lithuania; Ministers; Politician.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68434
Updated:
2022-10-19 10:33:29
Metrics:
Views: 26    Downloads: 7
Export: