Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo vaizdinys 1991 metų Rusijos periodinėje spaudoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo vaizdinys 1991 metų Rusijos periodinėje spaudoje
Alternative Title:
Image of Supreme Council of Lithuania (Reconstituent Seimas) in Russian periodical press in 1991
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2017, Nr. 22, p. 60-82
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Spauda / Press; Viešoji nuomonė / Public opinion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos vaizdinys 1991 metų Rusijos periodinėje spaudoje. Pristatomas tyrimas paremtas trijų įtakingų laikraščių – „Argumenty į fakty“, „Komsomolskaja pravda“ ir „Izvestija“ – publikacijomis. Straipsnyje kalbama apie istorinę Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo reikšmę, taip pat pristatoma Rusijos periodinės spaudos situacija 1991 metais, aptariama vaizdinio, kaip tyrimo objekto, problematika. Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos vaizdinio 1991 metų Rusijos periodinėje spaudoje struktūra, atskleista ir vizualizuota šiuo tyrimu, liudija, kad minėtas Lietuvos parlamento diskursas turėjo kelias esmines išraiškas (temines paradigmas), susijusias su parlamento veikla, parlamento žmonėmis (vadovybė, deputatai ir administracijos darbuotojai), parlamento reikšme plėtojant tarptautinius santykius ir simboline parlamento reikšme, taip pat su nagrinėjamam laikotarpiui būdingu konflikto rėmu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Aukščiausioji Taryba; Lietuvos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas; Periodinė spauda; Vaizdinys; Įvaizdis; Image; Lithuania; Periodical press; Supreme Council of Lithuania; Supreme Council of Lithuania- Re-Constituent Seimas; Rusija (Russia).

ENThe subject of this article is an image of Supreme Council of Lithuania, formed in Russian periodical press in 1991. Presented research was based on publications of three popular and influential Russian newspapers: “Argumenty i fakty”, “Komsomolskaja pravda”, “Izvestija”. The research made in context of historical role of Supreme Council of Lithuania and Russian press situation in 1991. The article also was focused on question of scientific approach to analyze state institution image, formed in media. The research showed that image of Supreme Council of Lithuania in Russian periodical press in 1991 had manifold structure. As basic elements of image was detected four subject paradigms (Parliament activity, People of Parliament, Parliament and foreign affairs, Parliament as a place) and Conflict frame. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68431
Updated:
2022-10-19 10:33:28
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: