Tūkstantmečio detektyvas : Šv. Brunonas ir 1009-ieji

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tūkstantmečio detektyvas: Šv. Brunonas ir 1009-ieji
Alternative Title:
Detective story of the millenium: St. Bruno and the year 1009
Publication Data:
Vilnius : Naujasis židinys-Aidai, 2016.
Pages:
XXXV, 465 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Šv. Brunono ir 1009-ųjų misijos pažinimo byla — Šv. Brunono Bonifaco pažinimo tradicijos — Kamalduliškoji tradicija: Šv. Bonifacas – Šv. Romualdo mokinys, Bosnijos (arki)vyskupas, slavų / rusų kankinys — Romualdo mokinio atradimas, arba kaip su Bonifacu susipažino Europa — Paskutinės Bonifaco misijos kryptis, arba trijų geografinių topų interpretacijos — Šv. Bonifaco šventės klausimas, arba romualdiškosios datos įsitvirtinimas — Benediktiniškoji tradicija: Šv. Brunonas – 1008 m. Prūsijoje nužudytas rutėnų (arki)vyskupas — Žinių apie Brunono kankinystę sklaida Viduramžiais, arba ekehardiškosios žinios įsitvirtinimas — Ekehardiškosios žinios papildymas: Šv. Brunonas – rutėnų (arki)vyskupas — Lokalioji (Kverfurto) tradicija: Šv. Brunonas – Kverfurto grafų giminės atstovas, dukart misionieriavęs Prūsijoje ir ten 1008/1009 m. nužudytas — Šv. Brunonas Bonifacas – sudvejintas šventasis — Dviejų šventųjų koegzistavimas ir Lietuvos atsiradimas misijiniame itinerariume — Brunono Bonifaco šaltinių publikavimas ir sudvejinimo panaikinimas — Šv. Brunono Bonifaco pažinimas 1009-ųjų misijos geografinėje erdvėje — Vakarų tradicijos perėmimas arba sudvejintas šventasis Lenkijos ir Lietuvos valstybėje — Bonifacas – Regni Poloniae Patronus, arba liturginis šventųjų Brunono ir Bonifaco aspektas — Trys Brunono Bonifaco Kverfurtiečio pažinimo tradicijos Prūsijoje — Šv. Brunono žūties vietos kontroversijos istoriografijoje — Prūsiškosios linijos raida ir geografinio vidurkio koncepcijos susiformavimas — Simbolinė Kvedlinburgo analų reikšmė prūsiškoje ir jotvingiškoje koncepcijose — Kvedlinburginės koncepcijos susiformavimas — Šv. Brunono gyvenimo ir kankinystės ciklo šaltiniai: šaltinotyrinės problemos — Brunono Kverfurtiečio hagiografiniai pasakojimai — Ankstyvieji hagiografiniai pasakojimai —Gyvenimiškasis Brunono Bonifaco siužetas — S(c)lavonia, rusiana ecclesia ir rex russorum — 1009-ųjų misija Ademaro Šabaniečio, Petro Damianio ir Vipertopasakojimuose — Brunono Kverfurtiečio Liber gestorum bei Vita et passio santykis — Magdeburgo Gesta redakcijos ir Brunono Liber gestorum — Halberšato Gesta: Brunono Liber gestorum ir kverfurtietiški akcentai — Brunono Vita et passio pasakojimų redakcijos — Brunono žūties vietos ir datos versijos — In confinio lokalizacija ir 1009-ieji — Kvedlinburgo analai ir Titmaro Merseburgiečio kronika — XII a. kompiliaciniai šaltiniai: Prūsijos, Rusijos ir Lietuvos ribų sankirta — Prūsija ir 1008-ieji — Išvados — Santrumpos — Šaltiniai — Istoriografija — Iliustracijų sąrašas — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
11 tūkst. m. pr. Kr. - 12 amžius. Lietuvos priešistorė.
Summary / Abstract:

LTXI a. pradžioje Kvedlinburgo analuose prie 1009 m. fiksuota šv. Brunono Bonifaco tragiškai pasibaigusi krikščioniškoji misija Rusijos ir Lietuvos pasienyje. Taip pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas. Tačiau per tūkstantį metų šis įvykis apaugo įvairiausiomis įvykio vietos, laiko, žmogžudystės įtariamųjų variantais ir interpretacijomis. Šie įvairūs brunonianos šaltiniai, pateikiantys žinias apie misionierių, jo gyvenimą bei kankinišką mirtį ir detaliai nagrinėjami šioje monografijoje, prasiskverbiant į pačias 1009-ųjų siužeto painiavos ištakas ir atvedant skaitytoją prie pirminių šaltinių.

ENIn one of the sources of Western Europe of the beginning of the 11th century - the Quedlinburg Annals - next to the year 1009 there is a statement about the Christian mission of Saint Bruno of Querfurt in confinio Rūsčia et Litiia that came to a tragic end. This event simultaneously represented in mentioned source, eventually gains a variety of versions in the other sources, concerning time and place of death. Even in the 11th century, the sources indicate at least five places of death, few martyrdom dates, and missionary himself is named differently. Precisely this various information prevailing in different in religious orders of Medieval European caused the different interpretations concerning the mission of St. Bruno Boniface, which highlighted three cognitive traditions: Camaldolese, (who indicated the Saint as Boniface), Benedictine and local (or Querfurt) traditions, who presented him as Bruno. The formation of different traditions with different names of the Saint led to the duality of the Saint in the 2nd half of the 16th century.Two holy martyrs and two missions appeared instead of one, and we arc searching for different culprits of this detective story. And while the latter accent of this case was quite soon identified, the scene of this event remains a key issue even after the start of the second millennium. Thus from the Millennium perspective we see different and sometimes contradictory statements, recorded in the writings by past witnesses, concerning life and death of St. Bruno Boniface. Therefore in this book we present to the reader a detailed analysis of corpus of historical sources concerning the missionary and the year 1009, by indicating their genetic inter-relationship and ways of reception, presenting their differences and similarities. By collecting and analyzing the testimony of direct and indirect witnesses, we tried to present the analysis of the evidence to the reader. Therefore this book is a study of sources and the research object is a variety of sources, which provide knowledge about Bruno of Querfurt, his life and martyrs death. Not the Saint of Querfurt, but sources of brunoniana are the main characters of this book. [From the publication]

ISBN:
9786098163087
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68422
Updated:
2022-01-30 20:30:01
Metrics:
Views: 31
Export: