Diskusijos metodo naudojimas ir jo reikšmė lavinant studentų kalbines kompetencijas užsienio kalbos paskaitoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Diskusijos metodo naudojimas ir jo reikšmė lavinant studentų kalbines kompetencijas užsienio kalbos paskaitoje
Alternative Title:
Use of the discussion method and its meaning in developing students’ linguistic competences in a foreign language lecture
In the Journal:
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Kolegijos / Colleges.
Summary / Abstract:

LTProfesionalus specialisto darbas – tai ne tik puikus savo srities išmanymas, gebėjimas analizuoti, ieškoti geriausių sprendimų, bet ir mokėjimas aktyviai bendrauti bei bendradarbiauti su kolegomis ir partneriais. Komunikacinės kompetencijos formavimas neįmanomas be užsienio kalbų žinių, nes šiuolaikinis specialistas – tai visapusiškai išsilavinęs žmogus, turintis ne tik kokios nors konkrečios srities žinių, bet ir galintis nuolat tobulinti turimą kvalifikaciją ir panaudoti bei gilinti jau turimas užsienio kalbos žinias. Keičiantis tarptautinei prekių ir paslaugų rinkai, didėja užsienio kalbos kalbinės kompetencijos poreikis darbo rinkoje. Šio straipsnio tikslas – išsiaiškinti diskusijos metodo naudojimo reikšmę lavinant studentų kalbines kompetencijas užsienio kalbos paskaitoje. Darbe buvo naudoti mokslinės literatūros analizės ir anketinės apklausos studentams metodai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aktyvūs mokymo/si metodai; Bendroji diskusija; Diskusija su stebėtojais; Diskusijos metodas; Diskusijos struktūra; Diskusijų tipai; Dviejų turų diskusija; Kalbinės kompetencijos; Lingvistinės kompetencijos; Mokomoji diskusija; Reitingavimo diskusija; Retorika; Skalės diskusija; Užsienio kalba; Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija; Active methods of learning; Active methods of teaching/learning; Discussion as a teaching aid; Discussion method; Discussion of two tours; Discussion with observers; Educational discussion; Foreign language; General discussion; Language competencies; Linguistic competences; Rating discussion; Rhetoric; Scale discussion; The structure of a discussion, its rhetoric; Types of discussion; Vilnius University of Applied Engineering Sciences.

ENThe article "Use of the Discussion Method and its Meaning in Developing Students’ Linguistic Competences in a Foreign Language Lecture" analyzes the need and use of the discussion method in a foreign language lecture. The discussion method helps students to develop their linguistic competences in a foreign language, analyze, search for better results, they also gain more confidence. The teacher‘s role is very important in organizing the discussion in a classroom: he/she has to gain and share information with participants, moderate and monitor the discussion. Students have to play roles, participate actively, share opinions, look for solutions. There are 5 types of discussion outlined in the article: general discussion, rating discussion, discusion of two tours, scale discusion, discussion with observers. Each method is desribed in detail. Discussion as an active and effective method of teaching/learning proved to be useful because it encourages students‘ analytical and abstract thinking, participation, sharing of different opinions, the possibility to understand and evaluate the opponent‘s viewpoint, find and explain possible solutions, draw conclusions. [From the publication]

ISSN:
2029-400X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68411
Updated:
2023-02-26 12:37:20
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: