Naujos įžvalgos apie prezidentų Kazio Griniaus ir Antano Smetonos valdymą : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Naujos įžvalgos apie prezidentų Kazio Griniaus ir Antano Smetonos valdymą: recenzija
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2016, Nr. 20, p. 158-165
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariama 2014 m. išleista M. Tamošaičio ir A. Svarausko monografija "Nuo Kazio Griniaus iki Antano Smetonos: valdžios ir opozicijos santykiai Lietuvoje 1926–1940 metais". Knygą sudaro įvadas, 4 skyriai, išvados, priedai, šaltinių ir literatūros sąrašas, santrauka anglų kalba. Remiamasi gausiais archyviniais šaltiniais, daug iliustracijų. Knygoje atskleidžiama Lietuvos politinė padėtis valdant K. Griniui ir jo vietą užėmusiam A. Smetonai. Nors yra nemažai tyrimų apie K. Griniaus valdymą, iki galo neaiškus opozicinių jėgų – krikščionių demokratų ir tautininkų – vaidmuo 1926 m. gruodžio mėn. grupės karininkų įvykdytame valstybės perversme. Knygos pavadinimas tarsi suponuoja mintį, kad bus kalbama apie III Seimo laikotarpį, o knygos paantraštė ir pagrindinis tikslas rodo, kad bus rašoma apie 1926–1940 metus. Knygos stilius rišlus, tekstas lengvai skaitomas. Antrajame skyriuje rašoma apie III Seimo valdymą. Aptariami Seimo rinkimai, naujosios valdančiosios koalicijos sudarymas, išsamiai atskleisti koalicijos parnerių LVLS, LSDP ir tautinių mažumų santykiai III Seime ir pasitaikę nesutarimai, daug dėmesio skirta opozicijos veiklai ir 1926 m. gruodžio 17 d. valstybės perversmo priežastims. Autoriai daro išvadą, kad liaudininkai, nors ir turėjo daugumą III Seime, vis dėlto 1926 m. antrojoje pusėje buvo virtę savo koalicijos partnerių socialdemokratų politinių ambicijų įkaitais. Trečiajame skyriuje aprašyti A. Smetonos valdžios veiksmai, nukreipti prieš opozicines partijas per likusį Nepriklausomybės laikotarpį. Ketvirtajame – aiškinama, kodėl nedemokratiniu keliu į valdžią atėjusiam A. Smetonai pavyko joje išsilaikyti iki 1940 m. Lietuvos okupacijos.Reikšminiai žodžiai: Demokratija; Diktatūra; Politinė opozicija; Prezidentas; Antanas Smetona; Kazys Grinius; Tarpukario Lietuva; Tarpukaris; Democracy; Dictatorship; Interwar period; Lithuania in interwar period; Political opposition; President; President Antanas Smetona; President Kazys Grinius.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68384
Updated:
2022-10-19 10:33:30
Metrics:
Views: 49    Downloads: 8
Export: