LDK pasiuntiniai į Abiejų Tautų Respublikos 1740 m. Seimą

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
LDK pasiuntiniai į Abiejų Tautų Respublikos 1740 m. Seimą
Alternative Title:
Ambassadors of the Grand Duchy of Lithuania to the 1740 parliament of the Republic of Both Nations
In the Journal:
Parlamento studijos. 2016, Nr. 20, p. 112-132
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Bajorai; Deputatai; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 18 amžius; Pasiuntiniai į seimą; Seimas; Seimeliai; Seimelių instrukcijos.
EN
Ambassadors of the Seimas; Deputies; Instructions from sejmiks; Lithuanian XVIII c. history; Noblemen; Republic of Both Nations; Seimas; Sejmics; Sejmiks (Dietines); The Great Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pavietų seimeliuose vykę pasiuntinių į Abiejų Tautų Respublikos (ATR) 1740 m. Seimą rinkimai, kurie atskleidžia didikų (Radvilų, Oginskių, Sapiegų ir Čartoriskių) kovą dėl įtakos valstybėje. Apžvelgiama į seimelius išrinktų atstovų priklausomybė įvairioms didikų grupuotėms, pasiuntiniams formuluojamos instrukcijos, atspindinčios LDK vidaus politinį gyvenimą. ATR vidaus struktūras LDK didikai suvokė kaip vietą, kur galima siekti sau palankių sprendimų, todėl, nepaisydami Seimo ir seimelių esminės paskirties, prioritetiniu uždaviniu laikė artimų asmenų iškėlimą ir išrinkimą atstovais. Straipsnyje keliama prielaida, kad didikų interesų kova silpnino LDK ir ATR. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the local parliamentary (sejmik) elections of ambassadors of the Grand Duchy of Lithuania to the 1740 Parliament (Seimas) of the Republic of Both Nations shedding light on the turf war of the country’s nobility (the Radziwills, the Oginskis, the Sapiehas and the Czartoryskis). It offers an overview of the belonging of the elected sejmik representatives to various groups of the nobility and instructions given to the ambassadors reflecting the internal political life of the Grand Duchy of Lithuania. The nobility of the Grand Duchy of Lithuania viewed the internal structures of the Republic of Both Nations as a place to seek favourable decisions for themselves, which meant that a priority task for them was to promote their next of kin and to have them elected as representatives in spite of the underlying purpose of the Seimas and sejmiks. The article is based on an assumption that the turf wars of the nobility weakened the Grand Duchy of Lithuania and the Republic of Both Nations. [From the publication]

ISSN:
1648-9896
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68382
Updated:
2022-02-22 10:34:40
Metrics:
Views: 5    Downloads: 2
Export: