Artūro Zuoko vieta Lietuvos politinės konkurencijos lauke: sociologinė analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Artūro Zuoko vieta Lietuvos politinės konkurencijos lauke: sociologinė analizė
Alternative Title:
Position of Artūras Zuokas in the field of lithuanian political competition: sociological analysis
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2015, Nr. 18, p. 123-149
Keywords:
LT
Artūras Zuokas; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Konkurencija / Competition; Rinkimai ir balsavimas / Electoral procedure and voting.
Summary / Abstract:

LTLietuvos viešojoje erdvėje dažnai diskutuojama apie rinkėjų elgesį, tačiau konkrečių partijų ar tuo labiau politikų elektoratams skirtų akademinių straipsnių, kuriuose būtų taikoma kiekybinė analizė, trūksta. 2015 m. kovo mėn. vykusių pirmųjų tiesioginių mero rinkimų ir buvusio ilgamečio Vilniaus mero Artūro Zuoko pralaimėjimo kontekstas suteikia puikią progą išanalizuoti šio politiko socialinę paramos bazę. Pagal tris skirtingus (potencialaus) elektorato analizės lygmenis (objektyvų individo, subjektyvų individo, balsavimo rezultatų teritorinėse rinkimų apylinkėse), analizuojant reprezentatyvius duomenis ir pritaikant statistinius metodus, straipsnyje siekiama nustatyti politiko A. Zuoko vietą nacionalinės politinės konkurencijos lauke. Analizė leidžia daryti išvadą, kad buvusio Vilniaus mero sociologinis profilis yra centro dešinysis, artimas liberalams ir konservatoriams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apylinkė; Artūras Zuokas; Elektoratas; Politinės konkurencija; Politinės konkurencijos laukas; Savivaldos rinkimai 2015; Vilnius; 2015 local elections; Artūras Zuokas; Electoral district; Electorate; Field of political competition; Political competition; Vilnius.

ENDiscussions about the electoral behaviour are very common in the Lithuanian public sphere. However, there is a lack of academic articles that would focus on the electorates of particular parties or politicians and would employ quantitative analysis. The context of first direct mayoral elections in Lithuania (March 2015) that coincided with the electoral defeat of long-term Vilnius mayor Artūras Zuokas provides a perfect opportunity to analyze the social support base of this politician. This article employs data from representative survey and uses quantitative methods for the analysis of Artūras Zuokas position in the field of Lithuanian national political competition. Three subsets of analysis are discerned in the article: objective individual, subjective individual and voting in the territorial electoral districts. Empirical analysis suggests that the sociological profile of former Vilnius mayor is center-right, similar to the liberals and conservatives. [From the publication]

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Elektorinių struktūrų erdvinė diferenciacija Lietuvos miestų regionuose / Aušra Baranauskaitė, Donatas Burneika, Rolandas Tučas. Geografijos metraštis 2015, 48, p. 3-23.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68371
Updated:
2022-10-19 10:33:34
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: